Inne produkty

Tryb dyskretny - informacje

Program Norton 360 zawiera wiele rozwiązań i funkcji obsługujących wykryte wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Program Norton 360 informuje także użytkownika, za pomocą alertów i powiadomień, w jaki sposób zostały wykryte i wyeliminowane wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Podczas wykonywania ważnych zadań na komputerze użytkownicy zazwyczaj wolą nie otrzymywać żadnych alertów. Alerty i powiadomienia są pomijane, a większość operacji wykonywanych w tle zostaje tymczasowo wstrzymana przez program Norton 360, w zależności od typu włączonej opcji trybu dyskretnego.

W programie Norton 360 dostępne są następujące typy trybu dyskretnego:

Tryb dyskretny

Tryb dyskretny ręcznie włączany przez użytkownika na określony czas.

Wykrywanie pełnego ekranu

Tryb dyskretny włączany automatycznie, gdy program Norton 360 wykryje aplikację pełnoekranową i wyłączany, gdy użytkownik przestanie jej używać.

Tryb cichy

Tryb dyskretny włączany automatycznie, gdy program Norton 360 wykryje zadanie nagrywania dysku lub zadanie nagrywania telewizji w systemie Media Center. Program Norton 360 automatycznie włącza tryb cichy również wtedy, gdy użytkownik uruchomi program dodany do listy Programy trybu cichego. Program Norton 360 wyłącza tryb cichy po ukończeniu sesji nagrywania dysku lub sesji nagrywania programu telewizyjnego. Tryb cichy jest również wyłączany, gdy program Norton 360 przestaje wykrywać uruchomione wystąpienia programów dodanych do listy Programy trybu cichego.

Ikona programu Norton 360 wyświetla stan włączenia trybu dyskretnego w obszarze powiadomień na prawym krańcu paska zadań. Gdy włączony jest tryb dyskretny ikona przybiera kształt sierpa. Program Norton 360 powiadamia również o wyłączeniu trybu dyskretnego.

Zestawienie sesji trybu dyskretnego można sprawdzić w obszarze kategorii Najnowsza historia, Pełna historia i Tryb dyskretny w oknie Historia zabezpieczeń.

Zestawienie zawiera następujące informacje:

  • Stan włączenia lub wyłączenia funkcji Tryb dyskretny

  • Typ trybu dyskretnego, taki jak Tryb dyskretny lub Tryb cichy

  • Typ programu, który włącza tryb dyskretny, na przykład nagrywanie dysku lub nagrywanie telewizji

  • Nazwa określonego przez użytkownika programu, który włącza tryb dyskretny

  • Godzina i data włączenia lub wyłączenia trybu dyskretnego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624542_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010