Inne produkty

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 Online na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików. Aby uprościć skanowania programu Norton 360 Online, skrócić je i zwiększyć ich wydajność, można wykluczyć ze skanowań pliki o znanych podpisach cyfrowych lub wysokich poziomach zaufania.

Za pomocą ustawień w obszarze Profile wydajności skanowania można:

 • Skonfigurować skanowanie pełne w celu przeprowadzania pełnego skanowania komputera.

  Skanowanie pełne obejmuje skanowanie wszystkich plików na komputerze bez względu na poziom zaufania lub cyfrowy podpis plików.

 • Skonfigurować standardowe zaufanie w celu przeprowadzania skanowania z wykluczeniem plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki.

  Program Norton 360 Online skanuje pliki o poziomie zaufania innym niż Norton - zaufane pliki.

 • Skonfigurować wysokie zaufanie w celu przeprowadzania skanowania z wykluczeniem plików o znanych podpisach cyfrowych lub wysokich poziomach zaufania.

  Program Norton 360 Online nie skanuje plików o poziomie zaufania Norton - zaufane pliki ani Zaufane użytkowników. Wyklucza również prawidłowe pliki o wysokim poziomie zaufania pochodzącym ze skanowania. Skanowane są pliki o poziomach zaufania Słabe, Niepotwierdzone, Niezaufane ani pliki nie mające podpisu cyfrowego klasy 3.

Ustawienia profili wydajności skanowania należy skonfigurować przed uruchomieniem skanowania (ręcznym lub według harmonogramu). Program Norton 360 Online skanuje komputer zgodnie z konfiguracją określoną przez użytkownika w ustawieniach w obszarze Profile wydajności skanowania.

Aby skonfigurować profile wydajności skanowania w oknie Ustawienia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

  Na karcie Skanowania i zagrożenia, w wierszu Profile wydajności skanowania kliknij jedno z ustawień. Do wyboru są następujące opcje:

  • Skanowanie pełne

  • Standardowe zaufanie

  • Wysokie zaufanie

 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby skonfigurować profile wydajności skanowania w oknie Norton Insight - oceny aplikacji:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

 2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji przesuń suwak Profile wydajności skanowania na jedno z ustawień. Do wyboru są następujące opcje:

  • Skanowanie pełne

  • Standardowe zaufanie

  • Wysokie zaufanie

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

Program Norton Insight - informacje

Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Norton Insight

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624381_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011