Inne produkty

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików. Aby uprościć skanowania programu Norton 360, skrócić je i zwiększyć ich wydajność, można wykluczyć ze skanowań pliki o znanych podpisach cyfrowych lub wysokich poziomach zaufania.

Za pomocą ustawień w obszarze Profile wydajności skanowania można:

 • Skonfigurować skanowanie pełne w celu przeprowadzania pełnego skanowania komputera.

  Skanowanie pełne obejmuje skanowanie wszystkich plików na komputerze bez względu na poziom zaufania lub cyfrowy podpis plików.

 • Skonfigurować standardowe zaufanie w celu przeprowadzania skanowania z wykluczeniem plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki.

  Program Norton 360 skanuje pliki o poziomie zaufania innym niż Norton - zaufane pliki.

 • Skonfigurować wysokie zaufanie w celu przeprowadzania skanowania z wykluczeniem plików o znanych podpisach cyfrowych lub wysokich poziomach zaufania.

  Program Norton 360 nie skanuje plików o poziomie zaufania Norton - zaufane pliki ani Zaufane użytkowników. Wyklucza również prawidłowe pliki o wysokim poziomie zaufania pochodzącym ze skanowania. Skanowane są pliki o poziomach zaufania Słabe, Niepotwierdzone, Niezaufane ani pliki nie mające podpisu cyfrowego klasy 3.

Ustawienia profili wydajności skanowania należy skonfigurować przed uruchomieniem skanowania (ręcznym lub według harmonogramu). Program Norton 360 skanuje komputer zgodnie z konfiguracją określoną przez użytkownika w ustawieniach w obszarze Profile wydajności skanowania.

Aby skonfigurować profile wydajności skanowania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 3. Na karcie Skanowania i zagrożenia, w wierszu Profile wydajności skanowania przesuń suwak na jedno z ustawień. Do wyboru są następujące opcje:

  • Skanowanie pełne

  • Standardowe zaufanie

  • Wysokie zaufanie

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby skonfigurować profile wydajności skanowania w oknie Norton Insight - oceny aplikacji:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

 2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji, w wierszu Profile wydajności skanowania przesuń suwak na jedno z ustawień. Do wyboru są następujące opcje:

  • Skanowanie pełne

  • Standardowe zaufanie

  • Wysokie zaufanie

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

„Program Norton Insight - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624381_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010