Inne produkty

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Funkcja Norton Insight umożliwia sprawdzenie szczegółów dotyczących istotnych plików dostępnych na komputerze. Można sprawdzić szczegóły takie jak podpis pliku i data instalacji pliku. Można także wyświetlić szczegóły takie jak poziom zaufania, szczegóły stabilności, użytkowanie we wspólnocie, wykorzystanie zasobów oraz źródło pliku. Za pomocą opcji Znajdź można znaleźć lokalizację pliku na komputerze. Gdy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy plik dostępny na komputerze, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360 Online, a następnie opcja Norton File Insight. Za pomocą tych opcji można sprawdzić szczegóły żądanego pliku.

Program Norton 360 Online wyświetla opcję Norton File Insight tylko po kliknięciu istotnego pliku prawym przyciskiem myszy. W trybie awaryjnym systemu Windows opcja ta nie jest dostępna w przypadku żadnego pliku. Program Norton 360 Online klasyfikuje jako istotny plik również każdy plik, dla którego użytkownik otwiera okno Informacje o pliku w celu wyświetlenia szczegółów.

Serwer firmy Symantec przechowuje wartość mieszania i szczegóły poziomu zaufania istotnych plików. Serwer podaje szczegóły dotyczące pliku natychmiast po otwarciu okna Norton Insight - oceny aplikacji. Za pomocą opcji Sprawdź zaufanie teraz można zaktualizować wartość zaufania pliku w oknie Informacje o pliku. Można również ręcznie oznaczyć jako zaufany każdy znany plik. W przypadku każdego pliku nie oznaczonego jako Norton - zaufane pliki można zmienić poziom zaufania na Zaufane użytkowników.

Możliwe jest sprawdzenie wykorzystania zasobów przez plik dostępny na komputerze. W oknie Informacje o pliku wyświetlany jest wykres obciążenia procesora i szczegóły wykorzystania zasobów systemowych przez uruchomione procesy. Wykres przedstawia ogólne wykorzystanie procesora lub pamięci w systemie w rozbiciu na procesy.

Aby sprawdzić poziom zaufania pliku:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

 2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji kliknij plik, którego szczegóły chcesz sprawdzić.

 3. W oknie Informacje o pliku sprawdź szczegóły pliku.

 4. W oknie Informacje o pliku kliknij pozycję Zamknij.

Aby sprawdzić poziom zaufania określonego pliku:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

 2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji kliknij pozycję Sprawdź określony plik.

 3. Przejdź do lokalizacji pliku, którego szczegóły chcesz sprawdzić.

 4. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie Informacje o pliku sprawdź szczegóły pliku.

 6. W oknie Informacje o pliku kliknij pozycję Zamknij.

Aby znaleźć lokalizację pliku:

 • W oknie Informacje o pliku kliknij pozycję Znajdź.

Aby odświeżyć poziom zaufania pliku:

 • W oknie Informacje o pliku kliknij pozycję Sprawdź zaufanie teraz.

Aby ręcznie oznaczyć plik jako zaufany:

 • W oknie Informacje o pliku, na karcie Szczegóły kliknij pozycję Zaufaj teraz.

  Jako zaufane można ręcznie oznaczyć pliki o słabym zaufaniu, niepotwierdzonym zaufaniu lub nieoznaczone jako Norton - pliki zaufane.

Aby sprawdzić wykorzystanie zasobów przez uruchomiony proces:

 1. W oknie Informacje o pliku, w lewym okienku kliknij pozycję Operacje.

 2. Z listy rozwijanej Pokaż wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wydajność, aby wyświetlić wykres wydajności procesu.

  • Alert dotyczący wydajności, aby wyświetlić szczegóły procesu związane z alertem dotyczącym wydajności.

  • Sieć, aby wyświetlić operacje sieciowe procesu.

  • Uruchom zmianę klucza, aby uwzględnić zmiany rejestru.

Program Norton Insight - informacje

Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Norton Insight

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624089_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011