Inne produkty

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Funkcja Norton Insight umożliwia sprawdzenie szczegółów dotyczących istotnych plików dostępnych na komputerze. Można sprawdzić szczegóły takie jak podpis pliku i data instalacji pliku. Można także wyświetlić szczegóły takie jak poziom zaufania, użytkowanie we wspólnocie, wykorzystanie zasobów oraz źródło pliku. Za pomocą opcji Znajdź ten plik można znaleźć lokalizację pliku na komputerze. Gdy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy plik dostępny na komputerze, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360, a następnie opcja Norton File Insight. Za pomocą tych opcji można sprawdzić szczegóły żądanego pliku.

Program Norton 360 wyświetla opcję Norton File Insight tylko po kliknięciu istotnego pliku prawym przyciskiem myszy. W trybie awaryjnym systemu Windows opcja ta nie jest dostępna w przypadku żadnego pliku. Program Norton 360 klasyfikuje jako istotny plik również każdy plik, dla którego użytkownik otwiera okno Informacje o pliku w celu wyświetlenia szczegółów.

Serwer firmy Symantec przechowuje wartość mieszania i szczegóły poziomu zaufania istotnych plików. Serwer podaje szczegóły dotyczące pliku natychmiast po otwarciu okna Norton Insight - oceny aplikacji. Za pomocą opcji Sprawdź zaufanie teraz można zaktualizować wartość zaufania pliku w oknie Informacje o pliku. Można również ręcznie oznaczyć jako zaufany każdy znany plik. W przypadku każdego pliku nie oznaczonego jako Norton - zaufane pliki można zmienić poziom zaufania na Zaufane użytkowników.

Możliwe jest sprawdzenie wykorzystania zasobów przez plik dostępny na komputerze. W oknie Informacje o pliku wyświetlany jest wykres obciążenia procesora i szczegóły wykorzystania zasobów systemowych przez uruchomione procesy. Wykres przedstawia ogólne wykorzystanie procesora lub pamięci w systemie w rozbiciu na procesy.

Aby sprawdzić poziom zaufania pliku:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

 2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji kliknij plik, którego szczegóły chcesz sprawdzić.

 3. W oknie Informacje o pliku sprawdź szczegóły pliku.

 4. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Informacje o pliku.

Aby sprawdzić poziom zaufania określonego pliku:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

 2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji kliknij pozycję Sprawdź określony plik.

 3. Przejdź do lokalizacji pliku, którego szczegóły chcesz sprawdzić.

 4. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie Informacje o pliku sprawdź szczegóły pliku.

 6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Informacje o pliku.

Aby odświeżyć poziom zaufania pliku:

 • W oknie Informacje o pliku kliknij pozycję Sprawdź zaufanie teraz.

„Program Norton Insight - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624089_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2010