Inne produkty

Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Norton Insight

Funkcja Norton Insight zapewnia informacje o istotnych plikach dostępnych na komputerze. Program Norton 360 Online umożliwia wyświetlanie poszczególnych kategorii plików na podstawie opcji wybranej przez użytkownika w oknie Norton Insight - oceny aplikacji.

Lista rozwijana dostępna w oknie Norton Insight - oceny aplikacji zawiera następujące opcje:

Wszystkie uruchomione procesy

Lista procesów uruchomionych na komputerze w chwili wybrania tej opcji.

Wszystkie pliki

Lista istotnych plików.

Elementy z grupy Autostart

Lista programów uruchamianych wraz z systemem komputera.

Wszystkie załadowane moduły

Lista wszystkich plików i programów aktualnie załadowanych do obszaru pamięci programów.

Największe oddziaływanie na wydajność

Lista programów najbardziej obciążających zasoby komputera.

Program Norton 360 Online wyświetla listę 10 zasobów o największym oddziaływaniu na wydajność komputera.

Największe wykorzystanie pliku przez użytkowników

Lista plików najczęściej używanych we wspólnocie

Zaufane pliki użytkownika

Lista istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane w oknie Informacje o pliku.

W tej kategorii nie są wyświetlane pliki nie należące do istotnych plików, nawet jeśli użytkownik ręcznie oznaczy pliki jako zaufane. Program Norton 360 Online wyklucza jednak wszystkie pliki ręcznie oznaczone jako zaufane ze skanowania programu Norton 360 Online, gdy użytkownik skonfiguruje profile wydajności skanowania na Wysokie zaufanie.

Można również usunąć zaufanie użytkownika ze wszystkich istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane. Do usuwania zaufania użytkownika służy opcja Wyczyść wszelkie zaufanie użytkownika obok listy rozwijanej.

Pliki o cofniętym zaufaniu

Lista plików bez oznaczenia Norton - zaufane pliki.

Wszystkie niezaufane pliki można ręcznie oznaczyć jako zaufane, klikając opcję Ufaj wszystkim plikom obok listy rozwijanej.

Można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa pliku, poziom zaufania, użytkowanie we wspólnocie, wykorzystanie zasobów oraz ocena stabilności. W niektórych przypadkach poziom zaufania pliku może się zmienić lub uruchomiony proces może zostać zatrzymany. Okno Norton Insight - oceny aplikacji można odświeżyć, aby zaktualizować listę plików i szczegóły plików. Miernik pokrycia przedstawia w postaci graficznej procent plików oznaczonych jako Norton - zaufane i łączną liczbę istotnych plików. Im wyższa wartość procentowa, tym mniej czasu zajmuje skanowanie.

Aby wyświetlić pliki za pomocą funkcji Norton Insight:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

  2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej Pokaż, aby wyświetlić odpowiednią kategorię plików.

    W celu sprawdzenia wszystkich plików wyświetlanych na liście w obszarze szczegółów konieczne może być przewinięcie okna.

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby odświeżyć listę plików:

  • W oknie Norton Insight - oceny aplikacji kliknij ikonę Odśwież nad ikoną pliku.

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Program Norton Insight - informacje

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624052_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011