Inne produkty

Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Norton Insight

Funkcja Norton Insight zapewnia informacje o istotnych plikach dostępnych na komputerze. Program Norton 360 umożliwia wyświetlanie poszczególnych kategorii plików na podstawie opcji wybranej przez użytkownika w oknie Norton Insight - oceny aplikacji.

Lista rozwijana dostępna w oknie Norton Insight - oceny aplikacji zawiera następujące opcje:

Wszystkie uruchomione procesy

Lista procesów uruchomionych na komputerze w chwili wybrania tej opcji

Wszystkie pliki

Lista istotnych plików

Elementy z grupy Autostart

Lista programów uruchamianych wraz z systemem komputera

Wszystkie załadowane moduły

Lista wszystkich plików i programów aktualnie załadowanych do obszaru pamięci programów

Największe oddziaływanie na wydajność

Lista programów najbardziej obciążających zasoby komputera

Program Norton 360 wyświetla listę 10 zasobów o największym oddziaływaniu na wydajność komputera.

Największe wykorzystanie pliku przez użytkowników

Lista plików najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników

Ostatnio zainstalowane

Lista ostatnio zainstalowanych plików

Lista zawiera pliki zainstalowane w ciągu ostatnich 30 dni po zainstalowaniu programu Norton 360.

Zaufane pliki użytkownika

Lista istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane w oknie Informacje o pliku

W tej kategorii nie są wyświetlane pliki nie należące do istotnych plików, nawet jeśli użytkownik ręcznie oznaczy pliki jako zaufane. Program Norton 360 wyklucza jednak wszystkie pliki ręcznie oznaczone jako zaufane ze skanowania programu Norton 360, gdy użytkownik skonfiguruje profile wydajności skanowania na Wysokie zaufanie.

Można również usunąć zaufanie użytkownika ze wszystkich istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane. Do usuwania zaufania użytkownika służy opcja Wyczyść wszelkie zaufanie użytkownika obok listy rozwijanej.

Pliki o cofniętym zaufaniu

Lista plików o poziomie zaufania Niezaufane

Wszystkie niezaufane pliki można ręcznie oznaczyć jako zaufane, klikając opcję Ufaj wszystkim plikom obok listy rozwijanej.

Można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa pliku, poziom zaufania, użytkowanie we wspólnocie, wykorzystanie zasobów oraz data zainstalowania pliku. W niektórych przypadkach poziom zaufania pliku może się zmienić lub uruchomiony proces może zostać zatrzymany. Okno Norton Insight - oceny aplikacji można odświeżyć, aby zaktualizować listę plików, szczegóły plików i miernik pokrycia. Miernik pokrycia przedstawia w postaci graficznej procent plików oznaczonych jako Norton - zaufane i łączną liczbę istotnych plików. Im wyższa wartość procentowa, tym mniej czasu zajmuje skanowanie.

Aby wyświetlić pliki za pomocą funkcji Norton Insight:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera i kliknij pozycję Uruchom funkcję Norton Insight.

  2. W oknie Norton Insight - oceny aplikacji wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej, aby wyświetlić odpowiednią kategorię plików.

    W celu sprawdzenia wszystkich plików wyświetlanych na liście w obszarze szczegółów konieczne może być przewinięcie okna.

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby odświeżyć listę plików:

  • W oknie Norton Insight - oceny aplikacji kliknij pozycję Odśwież.

„Sprawdzanie poziomu zaufania pliku”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15624052_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010