Inne produkty

Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości

Hasło sejfu tożsamości należy regularnie zmieniać, aby uniemożliwić nieupoważniony dostęp do informacji osobistych przechowywanych w sejfie tożsamości. Hasło można zmienić za pomocą opcji Hasło i zabezpieczenia w oknie Ustawienia.

Można tu również ustawić wskazówkę dotyczącą hasła, jeśli użytkownik nie podał jej podczas konfigurowania funkcji Sejf tożsamości.

Aby zmienić hasło sejfu tożsamości:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

  2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Hasło i zabezpieczenia kliknij pozycję Konfiguruj.

  3. W oknie Hasło i zabezpieczenia kliknij przycisk Zmień hasło.

  4. W oknie Zmiana hasła sejfu tożsamości wpisz bieżące hasło i nowe hasło, a następnie potwierdź nowe hasło.

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Hasło i zabezpieczenia - informacje

Resetowanie sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15610370_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011