Inne produkty

Edycja kart - informacje

Opcja sejfu tożsamości Edytuj karty umożliwia zarządzanie w jednym miejscu informacjami osobistymi, takimi jak nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej.

Informacji zapisanych na kartach można używać w następujących celach:

  • Automatyczne wypełnianie formularzy

  • Podawanie poufnych informacji bez konieczności ich wpisywania w trybie online

W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

W niektórych witrynach internetowych stosowane są formularze z polami na dane kart kredytowych lub inne dane osobowe. Menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton zawiera listę kart utworzonych przez użytkownika w celu automatycznego wypełniania. Można wybrać z listy kartę i użyć jej do automatycznego wypełnienia formularzy.

Użytkownik może dodawać, wyświetlać, edytować i duplikować szczegóły każdej utworzonej karty. Kartę można również usunąć, jeśli jest już zbędna.

Ponadto funkcja Edytuj karty umożliwia:

  • Zabezpieczenie karty hasłem w celu uniemożliwienia nadużycia poufnych i osobistych informacji

  • Rozpoznawanie stron internetowych zawierających formularze i wyświetlanie okna wyskakującego z listą dostępnych kart

  • Szybki podgląd kart nie zabezpieczonych hasłem

    Funkcja Sejf tożsamości zapewnia dodatkowe zabezpieczenia kart chronionych hasłem, nie wyświetlając zestawienia kart

Gdy użytkownik jest na stronie internetowej zawierającej formularze, na pasku menu Czy wypełnić pola na tej stronie na pasku narzędzi Norton wyświetlane są karty zapisane przez użytkownika. Można kliknąć opcję Wypełnij formularz na pasku menu Czy wypełnić pola na tej stronie i wybrać kartę, która ma zostać użyta do wypełnienia strony witryny internetowej. Karty można wybrać również za pomocą opcji Wypełnij przy użyciu karty tożsamości w menu Sejf tożsamości.

Dodawanie kart

Edycja, usuwanie lub duplikowanie kart

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15610368_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011