Inne produkty

Zarządzanie kartami - informacje

Okno Zarządzanie kartami umożliwia zarządzanie w jednym miejscu informacjami osobistymi, takimi jak nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej.

Informacji zapisanych na kartach można używać w następujących celach:

  • Automatyczne wypełnianie formularzy

  • Podawanie poufnych informacji bez konieczności ich wpisywania w trybie online

W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

W niektórych witrynach internetowych stosowane są formularze z polami na dane kart kredytowych lub inne dane osobowe. Menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton zawiera listę kart utworzonych przez użytkownika w celu automatycznego wypełniania. Można wybrać z listy kartę i użyć jej do automatycznego wypełnienia formularzy.

Użytkownik może dodawać, wyświetlać, edytować i duplikować szczegóły każdej utworzonej karty. Kartę można również usunąć, jeśli jest już zbędna.

Ponadto okno Zarządzanie kartami umożliwia:

  • Dołączanie obrazu do każdej karty w celu ułatwienia identyfikacji kart

  • Zabezpieczenie karty hasłem w celu uniemożliwienia nadużycia poufnych i osobistych informacji

  • Rozpoznawanie stron internetowych zawierających formularze i wyświetlanie okna wyskakującego z listą dostępnych kart

  • Szybki podgląd kart nie zabezpieczonych hasłem

    Funkcja Sejf tożsamości zapewnia dodatkowe zabezpieczenia kart chronionych hasłem, nie wyświetlając zestawienia kart

Po przejściu na stronę internetową zawierającą formularze wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające listę zapisanych kart. Można z niej wybrać kartę, która ma zostać użyta do wypełnienia strony internetowej. Karty można wybrać również za pomocą opcji Karty tożsamości w menu Sejf tożsamości. Przy następnych odwiedzinach na tej samej stronie internetowej funkcja Sejf tożsamości zaproponuje automatyczne wypełnienie formularza przy użyciu szczegółów tej samej karty. Jeśli podczas tworzenia karty użytkownik przekazał jej obraz, opcja Karty tożsamości wyświetla obraz wraz z nazwą karty.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15610368_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2010