Inne produkty

Resetowanie sejfu tożsamości

W niektórych przypadkach wymagane może być zresetowanie sejfu tożsamości.

Zresetowanie sejfu tożsamości może być konieczne w następujących przypadkach:

  • Awaria komputera.

  • Użytkownik nie pamięta hasła sejfu tożsamości.

W razie utraty hasła sejfu tożsamości nie można go odzyskać. Można jedynie zresetować sejfu tożsamości i ponownie zapisać w nim wszystkie dane.

Program Norton 360 Online zezwala na trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła. Jeśli próby nie powiodą się, program Norton 360 Online udostępnia opcję zresetowania sejfu tożsamości. Wskutek zresetowania sejfu tożsamości utracone zostaną wszystkie przechowywane dane sejfu tożsamości, takie jak dane logowania, karty i uwagi.

Aby zresetować sejf tożsamości:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona tożsamości.

  3. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Zaloguj się do sejfu tożsamości kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W polu Wprowadź hasło wpisz swoje hasło sejfu tożsamości.

    W razie utraty hasła sejfu tożsamości można trzy razy wprowadzić błędne hasło. Jeśli próby nie powiodą się, wyświetlone zostanie okno Problem z zalogowaniem.

  5. W oknie Problem z zalogowaniem kliknij pozycję Zresetuj sejf tożsamości.

  6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15610354_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011