Inne produkty

Uzyskiwanie dostępu do sejfu tożsamości

Dostęp do funkcji Sejf tożsamości można uzyskać w następujących obszarach programu Norton 360:

 • W sekcji Sejf tożsamości w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości

 • Na pasku narzędzi Norton

 • W sekcji Ochrona tożsamości w oknie głównym programu Norton 360

Program Norton 360 umożliwia konfigurowanie niektórych funkcji sejfu tożsamości i dostęp do nich nawet po wygaśnięciu ważności produktu. Po wygaśnięciu ważności produktu można wyświetlić lub otworzyć następujące funkcje:

Zarządzanie danymi logowania

Okno Zarządzanie danymi logowania można wyświetlić za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Mimo wygaśnięcia ważności produktu można nadal wyświetlić wszystkie dane logowania zapisane dla strony internetowej. Nie można jednak zapisać, dodać ani zaktualizować danych logowania po wygaśnięciu ważności produktu.

Tworzenie kopii zapasowej danych sejfu tożsamości

Za pomocą tej funkcji można utworzyć kopię zapasową danych sejfu tożsamości.

Kopia zapasowa danych jest zapisywana w formacie .NPM.

Eksportuj dane sejfu tożsamości do profilu przenośnego

Za pomocą tej opcji można wyeksportować bieżący profil na dysk zewnętrzny podłączony do komputera nawet po wygaśnięciu ważności produktu.

Ponadto po wygaśnięciu ważności produktu można:

 • Zalogować się w profilu lokalnym lub przenośnym i wylogować z niego.

 • Przełączyć się z jednego profilu do innego profilu.

 • Automatycznie przywrócić profil w przypadku wykrycia uszkodzenia danych.

 • Okno Opcje funkcji Sejf tożsamości umożliwia skonfigurowanie ustawień funkcji Sejf tożsamości.

 • Określić poziom zabezpieczeń zapisanego hasła sejfu tożsamości. Nie można jednak zmienić hasła po wygaśnięciu ważności produktu.

 • Użyć okna Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania w celu wyświetlenia stron internetowych, w przypadku których funkcja Sejf tożsamości ma nie zapisywać danych logowania lub nie wypełniać automatycznie formularzy. Nie można jednak użyć opcji Nie wypełniaj automatycznie tej strony po wygaśnięciu ważności programu Norton 360.

Dostęp do funkcji sejfu tożsamości jest możliwy dopiero po zalogowaniu się do sejfu tożsamości.

Aby uzyskać dostęp do ustawień sejfu tożsamości z okna głównego:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Ochrona tożsamości i kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości kliknij pozycję Konfiguruj żądanej funkcji sejfu tożsamości.

Aby uzyskać dostęp do ustawień sejfu tożsamości z okna Ustawienia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona tożsamości.

 3. W obszarze Sejf tożsamości kliknij pozycję Konfiguruj żądanej funkcji sejfu tożsamości.

Aby uzyskać dostęp do ustawień sejfu tożsamości z paska narzędzi Norton:

 1. Uruchom program Internet Explorer lub Firefox.

 2. Na pasku narzędzi Norton, w menu Norton kliknij pozycję Ustawienia.

 3. Wybierz żądaną funkcję sejfu tożsamości, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj.

Aby uzyskać dostęp do ustawień sejfu tożsamości po wygaśnięciu ważności produktu:

 1. Uruchom program Internet Explorer lub Firefox.

 2. Kliknij menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton i zaloguj się do profilu lokalnego lub profilu przenośnego.

 3. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję Sejf tożsamości > Zarządzaj > Ustawienia.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15608055_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/09/2010