Inne produkty

Monitorowanie programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy

Funkcja monitorowania programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy uniemożliwia dostęp do osobistych informacji użytkownika poprzez monitorowanie naciśnięć klawiszy.

Programy te umożliwiają monitorowanie działań użytkownika na komputerze. Mogą one być używane w uzasadnionych celach. Funkcja ta umożliwia na przykład rodzicom nadzorowanie użytkowania Internetu przez dzieci. Może jednak być też nadużywana. Może jej używać na przykład włamywacz w celu uzyskania dostępu do osobistych informacji użytkownika komputera. Gdy monitorowanie programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy jest włączone, każda próba rejestrowania naciśnięć klawiszy przez destrukcyjny program powoduje wygenerowanie alertu. Można wówczas zezwolić lub zablokować takie programy. Programy, którym zezwolono na rejestrowanie naciśnięć klawiszy są automatycznie wyświetlane na liście w oknie dialogowym Monitorowanie programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

Aby sprawdzić szczegóły programu, należy kliknąć jego wpis.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Inteligentna zapora - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15596933_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011