Inne produkty

Ustawianie wykluczeń książki adresowej

Po dodaniu przez użytkownika adresu e-mail do listy Wykluczenia książki adresowej funkcja Norton AntiSpam nie importuje tego adresu na listę dozwolonych ani listę blokowanych. W przypadku usunięcia adresu e-mail z listy dozwolonych lub listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam automatycznie dodaje adres do listy Wykluczenia książki adresowej. W przypadku usunięcia adresu e-mail ręcznie dodanego do listy dozwolonych lub listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam nie dodaje jednak adresu do listy Wykluczenia książki adresowej.

Do listy Wykluczenia książki adresowej nie można dodać nazwy domeny. W przypadku usunięcia nazwy domeny z listy dozwolonych lub listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam nie dodaje tej nazwy domeny do listy Wykluczenia książki adresowej.

Wykluczenia książki adresowej można określić przed zaimportowaniem książki adresowej. Do listy Wykluczenia książki adresowej należy dodać wszystkie adresy e-mail, które nie powinny zostać zaimportowane z książki adresowej programu pocztowego.

Aby dodać wpisy do listy Wykluczenia książki adresowej

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Filtr, w wierszu Wykluczenia książki adresowej kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Wykluczenia książki adresowej kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie adresu e-mail wpisz adres e-mail.

  Można również wpisać nazwę ułatwiającą identyfikację adresu e-mail.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie adresu e-mail.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Wykluczenia książki adresowej.

Aby edytować lub usunąć wpisy na liście Wykluczenia książki adresowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Filtr, w wierszu Wykluczenia książki adresowej kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Wykluczenia książki adresowej wybierz żądany element.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować wpis, kliknij pozycję Edytuj w celu otwarcia okna Edycja adresu e-mail, edytuj szczegóły, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć wpis, kliknij przycisk Usuń.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Wykluczenia książki adresowej.

Identyfikowanie nadawców spamu

Identyfikowanie uprawnionych nadawców

Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15587232_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011