Inne produkty

Monitorowanie komunikatów systemu Windows

Funkcja monitorowania komunikatów systemu Windows uniemożliwia koniom trojańskim i innym destrukcyjnym programom manipulowanie sposobem działania aplikacji w celu nawiązania połączenia z Internetem bez generowania alertów zapory

Destrukcyjne programy wysyłają komunikaty systemu Windows do okna przeglądarki internetowej, aby zmienić adres URL w wierszu adresu przeglądarki i przekierować przeglądarkę do tego adresu. Gdy monitorowanie komunikatów systemu Windows jest włączone, każda próba modyfikacji adresu URL w oknie przeglądarki internetowej podjęta przez destrukcyjny program powoduje wygenerowanie alertu. Można wówczas zezwolić na to lub zablokować takie programy. Programy, na których uruchamianie zezwala użytkownik, są automatycznie wyświetlane na liście w oknie dialogowym Monitorowanie komunikatów systemu Windows.

Aby sprawdzić szczegóły programu, należy kliknąć jego wpis.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

„Ustawienia zaawansowane - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477461_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009