Inne produkty

Ochrona przed wyłudzeniem danych

Funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych chroni przed odwiedzaniem niebezpiecznych witryn internetowych. Gdy funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych jest włączona, składnik Ochrona przed wyłudzeniem danych analizuje poziom bezpieczeństwa odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych. Następnie wyświetlane są informacje dotyczące bezpieczeństwa w oknie wyskakującym Bezpieczeństwo witryny.

Funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych zapewnia następujące informacje dotyczące stron internetowych:

  • Czy wprowadzanie informacji poufnych na stronie jest bezpieczne

  • Czy strona jest znana jako fałszywa

  • Czy strona jest autentyczna i zaaprobowana przez firmę Symantec

  • Czy strona należy do znanej podejrzanej witryny

Klikając pasek Bezpieczeństwo witryny w przeglądarce Internet Explorer lub Firefox, można wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o stanie strony internetowej.

Dodatkowo okno wyskakujące Bezpieczeństwo witryny zawiera informacje o stronach internetowych uwierzytelnionych przez oprogramowanie marki Norton. Hakerzy często imitują oryginalne witryny firm w celu utworzenia fałszywych witryn internetowych. Funkcja Bezpieczeństwo witryny identyfikuje fałszywe i autentyczne witryny internetowe. Autentyczne witryny internetowe są klasyfikowane jako Witryna jest zaaprobowana. Witryny te należą najczęściej do dużych instytucji finansowych lub są witrynami oferującymi zakupy, których strony wymagają podania danych osobowych.

Firma Symantec analizuje strony zawarte w tych witrynach i weryfikuje, czy należą one do reprezentowanej przez nie firmy. Użytkownik ma pewność, że podawane przez niego informacje trafiają do firmy, z którą użytkownik chce prowadzić interesy.

Podejrzaną stronę internetową można zgłosić do oceny firmie Symantec. Zgłoszenie witryny umożliwia opcja Zgłoś witrynę na pasku narzędzi Norton.

Gdy witryna jest blokowana jako fałszywa lub podejrzana, program Norton 360 automatycznie przesyła jej adres URL do firmy Symantec w celu dalszej analizy. Można jednak określić sposób, w jaki program Norton 360 ma przesyłać adres URL fałszywej lub podejrzanej witryny internetowej. Ustawienie to można skonfigurować za pomocą opcji Podaj pełne informacje o witrynie. Jeśli opcja ta jest włączona, program Norton 360 wysyła do firmy Symantec pełny adres strony wyświetlony na pasku adresu przeglądarki. Jeśli opcja jest wyłączona, program Norton 360 usuwa ciąg wyszukiwania z adresu URL i wysyła adres.

Aby żądaną stronę internetową można było zgłosić do firmy Symantec, musi ona być otwarta w oknie przeglądarki.

Po wyłączeniu opcji Ochrona przed wyłudzeniem danych program Norton 360 nadal chroni użytkownika przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu za pomocą funkcji programu Norton Safe Web.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477366_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2010