Inne produkty

Importuj dane sejfu tożsamości

Dane sejfu tożsamości można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Dane sejfu tożsamości można zaimportować również z profilu przenośnego.

Podczas importowania danych sejfu tożsamości dostępne są następujące opcje:

 • Scalenie importowanych danych z magazynem, do którego zalogowany jest użytkownik.

 • Zastąpienie importowanymi danymi istniejących danych sejfu tożsamości w magazynie, do którego zalogowany jest użytkownik.

Po podłączeniu dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny dane sejfu tożsamości z profilu przenośnego są scalane z bieżącym magazynem, do którego zalogowany jest użytkownik.

Dane sejfu tożsamości można zaimportować za pomocą następujących opcji:

Importuj moje dane z

Umożliwia przejście do pliku, z którego mają być zaimportowane dane sejfu tożsamości.

W razie podłączenia dysku zewnętrznego z profilem przenośnym wyświetlane są następujące opcje:

 • Profil przenośny (dysk:dysk:\)

  Tę opcję należy wybrać w celu zaimportowania danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego do magazynu lokalnego.

 • Plik kopii zapasowej

  Tę opcję należy wybrać, aby zaimportować dane sejfu tożsamości z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej.

Hasło

Umożliwia podanie hasła.

Należy wpisać to samo hasło, którego użyto w celu utworzenia kopii zapasowej danych. W przypadku importowania danych z profilu przenośnego należy podać hasło profilu przenośnego.

Podczas importowania danych:

Umożliwia wybranie opcji importu.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Scal z istniejącymi danymi

  Umożliwia scalenie importowanych danych sejfu tożsamości z magazynem, do którego zalogowany jest użytkownik. Wskutek scalenia importowane dane są dodawane do już przechowywanych danych.

 • Zastąp istniejące dane

  Umożliwia zastąpienie importowanymi danymi sejfu tożsamości danych w magazynie, do którego zalogowany jest użytkownik. Wskutek zastąpienia importowane dane zastępują wcześniej zapisane dane.

Opcje te są wyświetlane tylko podczas importowania danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej.

Po scaleniu usuń oryginalne dane

Umożliwia wybranie, czy dane sejfu tożsamości mają być po zaimportowaniu usunięte z profilu przenośnego lub profilu lokalnego.

Opcja ta jest wyświetlana jedynie podczas importowania danych z profilu przenośnego.

Eksportowanie i importowanie danych sejf tożsamości - informacje

Importowanie danych sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477295_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/04/2011