Inne produkty

Przywracanie danych sejfu tożsamości

Zarchiwizowane dane sejfu tożsamości można przywrócić. Kopia zapasowa jest przydatna w razie pomyłkowego usunięcia danych z sejfu tożsamości. Funkcji tej można również użyć w przypadku konieczności przywrócenia starszej wersji danych. Kopię zapasową danych znajdujących się w sejfie tożsamości można także przywrócić w celu ich przeniesienia na nowy komputer.

Podczas przywracania danych program Norton 360 zastępuje wszystkie dane znajdujące się aktualnie w sejfie tożsamości danymi z kopii zapasowej.

W celu przywrócenia danych sejfu tożsamości należy podać odpowiednie informacje w następujących polach:

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła podanego podczas archiwizacji danych sejfu tożsamości.

Opcja ta uniemożliwia innym osobom dostęp do danych zawartych w pliku kopii zapasowej.

Przywróć dane z

Umożliwia wskazanie lokalizacji pliku kopii zapasowej, z którego mają zostać przywrócone dane sejfu tożsamości.

„Tworzenie kopii zapasowych danych”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477295_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009