Inne produkty

Hasło i zabezpieczenia

Za pomocą ustawień zabezpieczeń i hasła sejfu tożsamości można:

 • Zmienić hasło sejfu tożsamości.

 • Ustawić żądany poziom zabezpieczeń stosowania hasła sejfu tożsamości.

Hasło sejfu tożsamości

Umożliwia zmianę hasła sejfu tożsamości i ustawienie nowej wskazówki dotyczącej hasła.

Bezpieczeństwo hasła

Umożliwia określenie poziomu zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości.

Dostępne są trzy poziomy zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania

  Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przy otwieraniu sejfu tożsamości.

  Hasła nie trzeba podawać ponownie, dopóki użytkownik jest zalogowany w systemie Windows.

  Firma Symantec zaleca używanie tej opcji, aby dodatkowo zabezpieczyć poświadczenia logowania.

 • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza

  Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przed automatycznym wypełnieniem danych logowania w każdym formularzu elektronicznym.

  Dla poszczególnych danych logowania można ustawić wymaganie podania hasła sejfu tożsamości przed automatycznym wypełnieniem tych danych.

 • Automatycznie wyloguj z sejfu tożsamości, jeśli komputer jest nieaktywny przez:

  Powoduje automatyczne wylogowanie z sejfu tożsamości po wybranym okresie bezczynności. Można wybrać 15, 30 lub 45 minut.

  Opcja ta jest przydatna, jeśli użytkownik często przebywa w miejscu, w którym do komputera mają dostęp inne osoby.

 • Hasło jest zbędne. Automatycznie zaloguj mnie podczas uruchamiania systemu Windows

  Gdy wybrana jest ta opcja, użytkownik jest automatycznie logowany do sejfu tożsamości podczas uruchamiania systemu Windows. Firma Symantec zaleca niewybieranie tej opcji.

  Ustawienie tej opcji jest zależne od konta użytkownika systemu Windows.

 • Żądaj hasła po wznowieniu ze stanu wstrzymania

  Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości podczas przejścia systemu ze stanu wstrzymania.

  Ta opcja zapobiega nieuprawnionemu użyciu danych sejfu tożsamości, sprawdzając poprawność hasła sejfu tożsamości po każdym przejściu systemu ze stanu wstrzymania.

  Program Norton 360 Online wyświetla monit o wprowadzenie hasła sejfu tożsamości jedynie w przypadku, gdy użytkownik zalogował się do magazynu sejfu tożsamości przed przejściem systemu w stan wstrzymania.

Poprawność hasła sejfu tożsamości trzeba sprawdzić po każdej zmianie poziomu zabezpieczeń profilu na ustawienie mniej bezpieczne niż bieżący poziom zabezpieczeń.

Hasło i zabezpieczenia - informacje

Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477150_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011