Inne produkty

Opcje sejfu tożsamości

Okno Sejf tożsamości umożliwia skonfigurowanie sposobu, w jaki funkcja Sejf tożsamości ma zbierać, przechowywać i wyświetlać dane logowania do odwiedzanych stron internetowych. Funkcję Sejf tożsamości można skonfigurować do wyświetlania kart utworzonych dla witryn internetowych zawierających formularze. Można również wybrać określone regiony dla nowo tworzonych kart.

Opcje sejfu tożsamości

Opcja

Opis

Porada

Dane logowania

Umożliwiają:

 • Skonfigurowanie funkcji Sejf tożsamości do zbierania i przechowywania danych logowania do różnych stron internetowych oraz wypełniania danych logowania przy ponownych odwiedzinach na tych stronach internetowych.

 • Skonfigurowanie funkcji Sejf tożsamości do wyświetlania danych logowania przy każdych odwiedzinach na stronie internetowej, na której można podać wiele danych logowania.

Firma Symantec zaleca zachowanie ustawień domyślnych danych logowania.

Karty tożsamości

Umożliwiają:

 • Wybranie opcji zapewniających wyświetlanie przez funkcję Sejf tożsamości kart utworzonych przez użytkownika.

  Po przejściu na stronę internetową zawierającą formularze wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające listę dostępnych kart. W oknie tym wyświetlane jest również pytanie, której karty użytej wcześniej należy użyć w celu wypełnienia formularza. Można wybrać żądaną kartę z listy i użyć zawartych na tej karcie informacji do wypełnienia formularza.

 • Wybranie regionu podczas tworzenia nowej karty.

  Wybrany region jest wyświetlany na karcie Ogólne okna Zarządzanie kartami. W oknie Zarządzanie kartami nie można zmodyfikować regionu. W celu zmodyfikowania regionu należy użyć opcji Kraj/region.

 • Określenie sposobu, w jaki program Norton Identity Safe ma stosować funkcję automatycznego wypełniania.

  Użytkownik może utracić poufne dane, jeśli użyje ich w niebezpiecznych witrynach internetowych. W niebezpiecznych witrynach internetowych funkcja Sejf tożsamości wypełnia dane logowania lub szczegóły kart zgodnie z opcją ustawioną przez użytkownika.

 • Wybranie opcji umożliwiającej funkcji Sejf tożsamości wyświetlanie komunikatu po włożeniu dysku zewnętrznego.

  Czasami użytkownik chce użyć profilu przenośnego, gdy zalogowany jest do innego profilu. Gdy użytkownik włoży dysk zewnętrzny zawierający skonfigurowany profil przenośny, funkcja Sejf tożsamości wyświetli okno dialogowe. To okno dialogowe umożliwia przełączenie się do profilu przenośnego. Ustawienie tej opcji jest zależne od konta użytkownika systemu Windows.

 • Wybranie opcji umożliwiającej funkcji Sejf tożsamości ostrzeganie o niebezpiecznym usunięciu dysku zewnętrznego.

  Nie należy ręcznie odłączać dysku zewnętrznego. W przypadku ręcznego wyjęcia dysku zewnętrznego funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat ostrzegawczy. Ustawienie tej opcji jest zależne od konta użytkownika systemu Windows.

Wypełnianie formularzy elektronicznych to funkcja zależna od języka. W zależności od regionu w polu Region wyświetlana jest odpowiednia wartość domyślna. Przed wypełnianiem formularzy w witrynie internetowej używającej innego regionu zalecana jest zmiana regionu i utworzenie nowej karty.

Można również przejść na stronę internetową o dowolnym regionie, a następnie utworzyć kartę. Służy do tego opcja Zarządzaj kartami w menu Norton na pasku narzędzi Norton. Utworzona zostanie karta o regionie odpowiadającym danej stronie internetowej. Karty tej można użyć do wypełnienia formularza na stronie internetowej.

Użytkownik może określić żądany sposób reagowania programu Norton Identity Safe na witryny internetowe zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Służą do tego opcje Tak, Nie i Pytaj.

Opcja Wyświetlaj monit o zalogowanie do profilu przenośnego przy podłączeniu urządzenia umożliwia funkcji Sejf tożsamości ostrzeganie o włożeniu dysku zewnętrznego. Firma Symantec zaleca włączenie tej opcji.

Można ustawić opcję Ostrzegaj o niebezpiecznym usuwaniu profilu przenośnego, umożliwiającą funkcji Sejf tożsamości ostrzeganie o niebezpiecznym usunięciu dysku zewnętrznego.

Ustawienie to można włączyć lub wyłączyć. Firma Symantec zaleca włączenie tej opcji.

„Określanie wykluczeń funkcji automatycznego wypełniania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477116_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/10/2010