Inne produkty

Edytuj uwagi

Opcja Edytuj uwagi w sejfie tożsamości umożliwia przechowywanie poufnych informacji osobistych i zarządzanie nimi. Zarządzanie wieloma numerami identyfikacyjnymi może być trudne. Funkcja Edycja uwag zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo przechowywania wszystkich poufnych identyfikatorów i umożliwia ich stosowanie online w prosty sposób. W obszarze Edycja uwag można zapisać numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz numer paszportu. Można także zapisać konta prywatne, szyfry do zamków, dokumenty, uwagi, numery w programach lojalnościowych, numer konta bankowego, pytania zabezpieczające oraz informacje prawne i finansowe.

Dostępne są następujące opcje:

Nazwa

Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich utworzonych kart.

Lista jest aktualizowana po każdym zapisaniu uwag wprowadzonych w sekcji Szczegóły.

Szczegóły

Umożliwia podanie nazwy uwag i informacji o tworzonych uwagach.

Utwórz nowe uwagi

Umożliwia tworzenie nowych uwag.

Edytuj uwagi

Umożliwia edycję uwag.

Usuń uwagi

Umożliwia usuniecie uwag.

Edycja uwag - informacje

Edytowanie uwag

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477015_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2011