Inne produkty

Zarządzanie uwagami

Funkcja Zarządzanie uwagami umożliwia przechowywanie poufnych informacji osobistych i zarządzanie nimi. Zarządzanie wieloma numerami identyfikacyjnymi może być trudne. Funkcja Zarządzanie uwagami zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo przechowywania wszystkich poufnych identyfikatorów i stosowania ich online w prosty sposób. W obszarze Zarządzanie uwagami można zapisać numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz numer paszportu. Można także zapisać konta prywatne, szyfry do zamków, dokumenty, uwagi, numery w programach lojalnościowych, numer konta bankowego, pytania zabezpieczające oraz informacje prawne i finansowe.

Dostępne są następujące opcje:

Szczegóły

Umożliwia klasyfikowanie informacji zawartych w uwagach.

Lista rozwijana Kategoria umożliwia wybranie typu informacji, które mają zostać zapisane w obszarze Zarządzanie uwagami. W tytule wyświetlana jest kategoria wybrana z listy rozwijanej Kategoria. Do podawania uwag służy pole Informacje. Można na przykład zapisać szczegóły dotyczące ubezpieczenia. W takim przypadku należy wybrać kategorię Polisy ubezpieczeniowe i podać szczegóły polisy ubezpieczeniowej.

Nazwa

Wyświetla listę wszystkich wybranych do tej pory kategorii.

Lista jest aktualizowana po każdym zapisaniu uwag wprowadzonych w obszarze Szczegóły.

Nowa

Umożliwia tworzenie nowych uwag.

Edytuj

Umożliwia wybranie uwag i ich edycję.

Usuń

Umożliwia wybranie uwag i ich usunięcie.

Anuluj

Umożliwia anulowanie przeprowadzanego działania.

Opcja Anuluj jest wyświetlana tylko podczas tworzenia i edycji uwag. Po kliknięciu opcji Nowa lub Edytuj opcja Usuń zmienia się w opcję Anuluj.

Zapisz

Umożliwia zapisanie utworzonych lub edytowanych uwag.

Opcja Zapisz jest wyświetlana tylko podczas tworzenia i edycji uwag.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15477015_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/03/2010