Inne produkty

Karta tożsamości

Gdy do zarządzania informacjami osobistymi używana jest funkcja Sejf tożsamości, dane te są zabezpieczone przed kradzieżą tożsamości i programami do rejestrowania naciśnięć klawiszy.

Sejf tożsamości umożliwia wprowadzanie informacji osobistych w następujących kategoriach:

Ogólne

Można wprowadzić szczegóły takie jak nazwa karty, nazwisko, płeć i data urodzenia. Można także ustawić hasło i dodatkowe zabezpieczenia karty.

Podczas tworzenia karty ustawiany jest w niej domyślny region użytkownika. Jeśli użytkownik przejdzie na stronę internetową o regionie innym niż domyślny i użyje karty w tym formularzu, pola mogą nie zostać wypełnione prawidłowo. Dla karty na przykład ustawiono domyślny region Stany Zjednoczone, a wyświetlana jest strona internetowa z Francji. W takim przypadku do wypełnienia formularza na stronie internetowej konieczna jest karta z regionem Francja.

Kontakt

Na tej karcie można wprowadzić swoje dane kontaktowe. Dane kontaktowe to adres e-mail, adres pocztowy i numery telefonów.

Karta kredytowa

Na tej karcie można wprowadzić szczegóły karty kredytowej. Można wprowadzić standardowe szczegóły karty kredytowej, takie jak typ karty, data ważności i numer karty. Nie można wprowadzić numeru karty kredytowej o długości przekraczającej 16 cyfr.

Ze względów bezpieczeństwa w sejfie tożsamości nie jest wyświetlany pełny numer karty kredytowej. Wyświetlane są jedynie ostatnie cztery cyfry.

Dostęp do okna Edycja kart tożsamości można również uzyskać za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Edycja kart - informacje

Edycja, usuwanie lub duplikowanie kart

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15476968_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011