Inne produkty

Sejf tożsamości

Funkcja Sejf tożsamości ułatwia zarządzanie poufnymi informacjami użytkownika i zapewnia dodatkowe zabezpieczenia transakcji online. Różne funkcje sejfu tożsamości zapewniają bezpieczne przechowywanie informacji osobistych, takich jak adres, dane logowania, hasła i szczegóły kart kredytowych.

W sejfie tożsamości można bezpiecznie przechowywać:

 • Dane logowania, takie jak identyfikatory użytkownika i hasła kont e-mail.

 • Informacje osobiste, takie jak adres, data urodzin, numer paszportu i numer NIP.

 • Szczegóły kart kredytowych, włącznie z numerami i datami ważności kart.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia utworzenie magazynu lokalnego dla każdego konta użytkownika systemu Windows i zapisanie w nim danych sejfu tożsamości. Zapisane dane i wszelkie konfigurowane ustawienia sejfu tożsamości są specyficzne dla danego magazynu lokalnego. Nie można uzyskać dostępu do danych zapisanych na jednym koncie użytkownika systemu Windows z innego konta użytkownika systemu Windows. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni poufne dane użytkownika przed nieprawidłowym użyciem nawet na komputerze używanym przez innych użytkowników.

Bezpieczeństwo przechowywanych w sejfie tożsamości poufnych informacji zapewniają następujące opcje:

Wyświetlaj monit o zalogowanie się

Powoduje wyświetlanie monitu, gdy użytkownik nie jest zalogowany do sejfu tożsamości.

Po włączeniu opcji Wyświetlaj monit o zalogowanie się program Norton 360 Online ostrzega o konieczności zalogowania się do sejfu tożsamości w każdej witrynie internetowej wymagającej zalogowania się.

Zaloguj się do sejfu tożsamości/Wyloguj się z sejfu tożsamości

Umożliwia logowanie się do sejfu tożsamości i wylogowywanie się z niego.

Hasło sejfu tożsamości należy podawać przy każdym użyciu informacji zawartych w sejfie tożsamości, aby zapewnić bezpieczeństwo tych informacji.

Konfiguracja sejfu tożsamości

Umożliwia skonfigurowanie magazynu lokalnego.

Opcje przeglądania

Umożliwia skonfigurowanie opcji zapewniających bezpieczne zbieranie i przechowywanie danych logowania do witryn internetowych przy użyciu funkcji Sejf tożsamości.

Ponadto możliwe jest określenie sposobu, w jaki sejf tożsamości ma stosować funkcję automatycznego wypełniania.

Hasło i zabezpieczenia

Umożliwia zmianę hasła sejfu tożsamości bieżącego magazynu i poziomu bezpieczeństwa hasła sejfu tożsamości.

Ustawienie poziomów zabezpieczeń umożliwiają następujące opcje:

 • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania

 • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza

 • Automatycznie wyloguj z sejfu tożsamości, jeśli komputer jest nieaktywny przez: <nn> min

 • Hasło jest zbędne. Automatycznie zaloguj mnie podczas uruchamiania systemu Windows

 • Żądaj hasła po wznowieniu ze stanu wstrzymania

Edytuj karty

Umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi w jednym miejscu.

Informacje te to na przykład nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej.

Edytuj dane logowania

Po zapisaniu wszystkich informacji o danych logowania w sejfie tożsamości można:

 • Z łatwością śledzić wszystkie dane logowania.

 • Szybko otwierać witryny internetowe, dla których zapisane zostały informacje o danych logowania.

Edytuj uwagi

Umożliwia przechowywanie poufnych informacji i zarządzanie nimi.

W obszarze Edycja uwag można podać informacje takie, jak numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz informacje prawne i finansowe.

Eksportuj dane

Umożliwia archiwizację danych sejfu tożsamości w pliku o formacie .DAT lub .CSV.

Importuj dane

Umożliwia przywrócenie danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej o formacie .DAT lub .CSV.

Dane sejfu tożsamości można przywrócić z profilu przenośnego, pliku kopii zapasowej i z magazynu lokalnego.

Usuń dane

Umożliwia usunięcie magazynu lokalnego.

Niektóre opcje funkcji Sejf tożsamości są wyświetlane dopiero po zalogowaniu się do sejfu tożsamości.

Program Norton 360 Online umożliwia wyświetlanie niektórych funkcji sejfu tożsamości i dostęp do nich nawet po wygaśnięciu ważności produktu.

Po wygaśnięciu ważności produktu można wykonać następujące działania:

 • Otworzyć okno Edycja danych logowania i wyświetlić zapisane dane logowania.

 • Utworzyć kopię zapasową danych z magazynów sejfu tożsamości i zapisać ją w formacie pliku .DAT lub .CSV.

W celu uzyskania dostępu do tych funkcji należy użyć menu Sejf tożsamości dostępnego na pasku narzędzi Norton.

Sejf tożsamości - informacje

Uzyskiwanie dostępu do sejfu tożsamości

Wyłączanie lub włączanie funkcji Sejf tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15475950_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011