Inne produkty

Sejf tożsamości

Różne funkcje sejfu tożsamości ułatwiają zarządzanie tożsamościami i zapewniają dodatkowe zabezpieczenia transakcji online.

W sejfie tożsamości można bezpiecznie przechowywać:

 • Dane logowania, takie jak identyfikator konta e-mail i hasło

 • Dane osobiste, takie jak adres i data urodzenia

 • Szczegóły, takie jak numer paszportu i numer NIP

 • Dane karty kredytowej

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia utworzenie profilu lokalnego dla każdego konta użytkownika systemu Windows i zapisanie danych sejfu tożsamości w profilu lokalnym. Zapisane dane i wszelkie konfigurowane ustawienia sejfu tożsamości są specyficzne dla danego profilu lokalnego. Nie można uzyskać dostępu do danych zapisanych na jednym koncie użytkownika systemu Windows z innego konta użytkownika systemu Windows. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni poufne dane użytkownika przed nieprawidłowym użyciem.

Dane sejfu tożsamości można zapisać w profilu utworzonym na koncie użytkownika systemu Windows oraz na dysku zewnętrznym. Profil utworzony na dysku zewnętrznym jest zwany profilem przenośnym. Danych sejfu tożsamości zapisanych przy użyciu profili przenośnych można wygodnie używać na każdym komputerze, na którym zainstalowany jest program Norton 360. Dzięki temu można używać poufnych danych na innym komputerze z programem przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Opcja Konfiguracja sejfu tożsamości jest dostępna tylko wówczas, gdy funkcja Sejf tożsamości nie została jeszcze skonfigurowana lub po przywróceniu danych sejfu tożsamości. Inne opcje są dostępne po skonfigurowaniu funkcji Sejf tożsamości.

Bezpieczeństwo przechowywanych w sejfie tożsamości poufnych informacji zapewniają następujące opcje:

Funkcje sejfu tożsamości

Opcja

Opis

Porada

Monit o zalogowanie

Powoduje wyświetlanie monitu, gdy użytkownik nie jest zalogowany do sejfu tożsamości.

Po włączeniu opcji Monit o zalogowanie program Norton 360 ostrzega o konieczności zalogowania się do sejfu tożsamości w każdej witrynie internetowej wymagającej zalogowania się.

Firma Symantec zaleca zachowanie ustawień domyślnych wszystkich opcji.

Konfiguracja sejfu tożsamości

Umożliwia utworzenie hasła sejfu tożsamości i określenie, kiedy funkcja Sejf tożsamości ma wyświetlać monity o podanie hasła sejfu tożsamości.

Opcja jest wyświetlana dopiero po profili przenośnych na wszystkich włożonych dyskach.

Po utworzeniu hasła sejfu tożsamości funkcja Sejf tożsamości umożliwia:

 • Utworzenie i zapisanie karty zawierającej ogólne informacje, dane kontaktowe i szczegóły karty kredytowej. Informacje ogólne to nazwa i płeć, a dane kontaktowe to numery telefonów i adres e-mail.

 • Importowanie do sejfu tożsamości danych logowania zapisanych w programie Internet Explorer.

Zaloguj się do sejfu tożsamości/Wyloguj się z sejfu tożsamości

Umożliwia logowanie się do sejfu tożsamości i wylogowywanie się z niego.

Hasło sejfu tożsamości należy podawać przy każdym użyciu informacji zawartych w sejfie tożsamości, aby zapewnić bezpieczeństwo tych informacji.

W niektórych sytuacjach, gdy użytkownik jest zalogowany do dowolnego profilu, funkcja Sejf tożsamości automatycznie wylogowuje użytkownika.

Poniżej podano sytuacje, w których funkcja Sejf tożsamości automatycznie wylogowuje użytkownika z bieżącego profilu:

 • Użytkownik jest zalogowany do profilu przenośnego lub lokalnego i klika pozycję Konfiguracja sejfu tożsamości w celu utworzenia nowego profilu

 • Użytkownik jest zalogowany do profilu przenośnego i bezpiecznie lub niebezpiecznie usuwa dysk zewnętrzny

 • Użytkownik przełącza się z profilu lokalnego do profilu przenośnego

Dostęp do wszystkich funkcji sejfu tożsamości, takich jak dane logowania, karty i uwagi jest możliwy po zalogowaniu się do sejfu tożsamości.

Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania

Umożliwia wyświetlenie stron internetowych, w przypadku których funkcja Sejf tożsamości nie zapisuje danych logowania lub nie wypełnia automatycznie formularzy.

Jeśli użytkownik chce używać opcji automatycznego wypełniania na wykluczonej wcześniej stronie, wystarczy usunąć adres URL strony internetowej z okna dialogowego Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania.

W celu podejmowania decyzji dotyczących automatycznego wypełniania w trybie online można użyć menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Archiwizuj dane sejfu tożsamości

Umożliwia archiwizację danych sejfu tożsamości w pliku o formacie .NPM.

Wszystkie dane sejfu tożsamości należy archiwizować.

Eksportuj dane sejfu tożsamości do profilu przenośnego

Umożliwia użytkownikowi wyeksportowanie profilu, do którego aktualnie jest zalogowany, na podłączony dysk zewnętrzny.

Jeśli na dysku zewnętrznym jest już skonfigurowany profil, opcja ta nie jest wyświetlana w ustawieniach bieżącego profilu funkcji Sejf tożsamości. Opcja zostanie wyświetlona dopiero po podłączeniu dysku zewnętrznego nie zawierającego profilu przenośnego.

Profil lokalny można wyeksportować do profilu przenośnego tylko pod warunkiem, że dostępne jest co najmniej 5 megabajtów (MB) wolnego miejsca.

Opcje sejfu tożsamości

Umożliwia skonfigurowanie opcji zapewniających bezpieczne zbieranie i przechowywanie danych logowania do stron internetowych przy użyciu funkcji Sejf tożsamości.

Ponadto można ustawić następujące opcje:

 • Skonfigurować region dla informacji o karcie.

 • Określić sposób, w jaki program Norton Identity Safe ma stosować funkcję automatycznego wypełniania.

 • Ustawić opcje powodujące, że funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat z powiadomieniem o włożeniu dysku zewnętrznego.

 • Ustawić opcje umożliwiające funkcji Sejf tożsamości ostrzeganie o niebezpiecznym usunięciu dysku zewnętrznego. Należy zachować ustawienia dostępne dla wybranych danych logowania.

Firma Symantec zaleca zachowanie ustawień domyślnych wszystkich opcji.

Hasło i zabezpieczenia sejfu tożsamości

Umożliwiają zmianę ustawień hasła i poziomu bezpieczeństwa hasła sejfu tożsamości.

Ustawienie poziomów zabezpieczeń umożliwiają następujące opcje:

 • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania

 • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania

 • Automatycznie wyloguj z sejfu tożsamości, jeśli komputer jest nieaktywny przez: <nn> min

 • Hasło jest zbędne. Automatycznie zaloguj mnie podczas uruchamiania systemu Windows

Należy zachować ustawienia domyślne.

Zarządzaj kartami

Umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi w jednym miejscu.

Informacje te to na przykład nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej.

Informacji zapisanych na kartach można używać w następujących celach:

 • Automatyczne wypełnianie formularzy

 • Podawanie poufnych informacji bez konieczności ich wpisywania w trybie online

W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

Zarządzanie danymi logowania

Umożliwia zarządzanie danymi logowania.

Dane logowania to informacje takie, jak poświadczenia logowania na konto poczty elektronicznej lub na internetowe konto bankowe.

Po zapisaniu wszystkich informacji o danych logowania w sejfie tożsamości można:

 • Z łatwością śledzić wszystkie dane logowania.

 • Szybko otwierać strony logowania do witryny internetowej.

Zarządzanie uwagami

Umożliwia przechowywanie poufnych informacji i zarządzanie nimi.

W obszarze Zarządzanie uwagami można podać informacje takie, jak numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz informacje prawne i finansowe.

Zarządzanie różnymi numerami identyfikacyjnymi staje się trudne. Funkcja Zarządzanie uwagami zapewnia bezpieczeństwo przechowywania wszystkich poufnych identyfikatorów i stosowania ich online w prosty sposób.

Zmień nazwę profilu

Umożliwia zmianę nazwy profilu, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do profilu przenośnego, litera dysku nie jest wyświetlana wraz z nazwą profilu przenośnego.

Przywracanie danych sejfu tożsamości

Umożliwia przywrócenie danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej o formacie .NPM.

Podczas przywracania pliku kopii zapasowej dowolnego profilu program Norton 360 zastępuje dane sejfu tożsamości profilu, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Przykład: użytkownik przywraca plik kopii zapasowej profilu przenośnego, gdy zalogowany jest do profilu lokalnego. W takim przypadku program Norton 360 zastępuje dane sejfu tożsamości zawarte w profilu lokalnym danymi sejfu tożsamości z profilu przenośnego. Opcji tej można użyć po zresetowaniu opcji funkcji Sejf tożsamości, jeśli konieczne jest przywrócenie danych sejfu tożsamości z kopii zapasowej.

Opcji tej można użyć po zresetowaniu opcji funkcji Sejf tożsamości, jeśli konieczne jest przywrócenie danych sejfu tożsamości z kopii zapasowej.

Program Norton 360 umożliwia wyświetlanie niektórych funkcji sejfu tożsamości i dostęp do nich nawet po wygaśnięciu ważności produktu.

Po wygaśnięciu ważności produktu można wykonać następujące działania:

 • Zalogować się w profilu lokalnym lub przenośnym i wylogować z niego.

 • Przełączyć się z jednego profilu do innego profilu.

 • Utworzyć kopię zapasową danych sejfu tożsamości i zapisać ją jako plik .NPM.

 • Wyeksportować bieżący profil sejfu tożsamości na urządzenie zewnętrzne podłączone do komputera.

 • Otworzyć okno Zarządzanie danymi logowania i wyświetlić zapisane dane logowania.

 • Automatycznie przywrócić profil w przypadku wykrycia uszkodzenia danych.

 • Okno Opcje funkcji Sejf tożsamości umożliwia skonfigurowanie ustawień funkcji Sejf tożsamości.

 • Określić poziom zabezpieczeń zapisanego hasła sejfu tożsamości. Nie można jednak zmienić hasła po wygaśnięciu ważności produktu.

 • Użyć okna Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania w celu wyświetlenia stron internetowych, w przypadku których funkcja Sejf tożsamości ma nie zapisywać danych logowania lub nie wypełniać automatycznie formularzy. Nie można jednak użyć opcji Nie wypełniaj automatycznie tej strony po wygaśnięciu ważności programu Norton 360.

Dostęp do tych funkcji jest możliwy tylko za pomocą menu Sejf tożsamości lub menu Norton dostępnego na pasku narzędzi Norton.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15475950_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010