Inne produkty

Norton Insight - oceny aplikacji

Funkcja Norton Insight umożliwia inteligentne skanowanie plików na komputerze. Funkcja ta zwiększa wydajność skanowania programu Norton 360 Online, umożliwiając użytkownikowi zmniejszenie liczby skanowanych plików bez zmniejszania bezpieczeństwa komputera.

U góry okna Norton Insight - oceny aplikacji wyświetlana jest następująca statystyka:

Poziom zaufania

Przedstawia średni poziom zaufania plików znajdujących się na komputerze.

Poziomy zaufania plików są grupowane w następujących kategoriach:

 • Zaufane : wskazuje pliki z kategorii Norton - zaufane pliki.

 • Dobre : Firma Symantec klasyfikuje dobre pliki w następujący sposób:

  • Jeśli plik ma dwa zielone paski, firma Symantec klasyfikuje plik w kategorii Dobry.

  • Jeśli plik ma jeden zielony pasek, firma Symantec klasyfikuje plik w kategorii Korzystny.

 • Niepotwierdzony : firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

 • Słaby : firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

Pod wykresem Poziom zaufania można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Zaufane na tym komputerze : wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane pliki i zaufane pliki użytkowników na komputerze.

 • Śr. zaufanie wspólnoty : wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane i zaufane użytkowników na komputerze. Firma Symantec zbiera informacje od użytkowników produktów marki Norton.

Rozpowszechnienie

Przedstawia średni poziom rozpowszechnienia wśród użytkowników plików znajdujących się na komputerze.

Poziom rozpowszechnienia wśród użytkowników plików znajdujących się na komputerze opisują następujące kategorie:

 • Bardzo mało użytkowników : przedstawia pliki o bardzo niskim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Mało użytkowników : przedstawia pliki o średnim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Wielu użytkowników : przedstawia pliki o wysokim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

Pod wykresem Rozpowszechnienie można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Wysokie rozpowszechnienie na tym komputerze : wskazuje średnią liczbę znajdujących się na komputerze plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Śr. rozpowszechnienie we wspólnocie : wskazuje średnią liczbę plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników produktów marki Norton.

Stabilność

Przedstawia ocenę stabilności plików znajdujących się na komputerze.

Ocena stabilności zależy od częstotliwości awarii programu. Stosowane są następujące różne oceny stabilności:

 • Niezawodny : wskazuje, że program jest niezawodny.

 • Stabilny : wskazuje, że program jest względnie stabilny. Zdarzają mu się jednak awarie.

 • Nieco niestabilny : wskazuje, że program jest nieco niestabilny.

 • Niestabilny : wskazuje, że program jest niestabilny.

 • Bardzo niestabilny : wskazuje, że program często powoduje awarie.

 • Stabilność nieznana : wskazuje, że historia awarii programu nie jest znana.

Oceny stabilności różnią się w zależności od systemu operacyjnego.

Sieć Norton Network

Pokazuje szczegóły dotyczące znanych prawidłowych i nieprawidłowych plików.

Można sprawdzić liczbę zaufanych plików używany przez użytkowników produktów marki Norton. Można też sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

Funkcja Norton Insight zapewnia informacje o istotnych plikach dostępnych na komputerze. Lista rozwijana dostępna w oknie Norton Insight - oceny aplikacji umożliwia wyświetlanie poszczególnych kategorii plików na podstawie opcji wybranej przez użytkownika. Do wyboru są następujące opcje:

Wszystkie uruchomione procesy

Lista procesów uruchomionych na komputerze w chwili wybrania tej opcji.

Wszystkie pliki

Lista istotnych plików.

Elementy z grupy Autostart

Lista programów uruchamianych wraz z systemem komputera.

Wszystkie załadowane moduły

Lista wszystkich plików i programów aktualnie załadowanych do obszaru pamięci programów.

Największe oddziaływanie na wydajność

Lista programów najbardziej obciążających zasoby komputera.

Program Norton 360 Online wyświetla listę 10 zasobów o największym oddziaływaniu na wydajność komputera.

Największe wykorzystanie pliku przez użytkowników

Lista plików najczęściej używanych we wspólnocie

Zaufane pliki użytkownika

Lista istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane w oknie Informacje o pliku.

W tej kategorii nie są wyświetlane pliki nie należące do istotnych plików, nawet jeśli użytkownik ręcznie oznaczy pliki jako zaufane. Program Norton 360 Online wyklucza jednak wszystkie pliki ręcznie oznaczone jako zaufane ze skanowania programu Norton 360 Online, gdy użytkownik skonfiguruje profile wydajności skanowania na Wysokie zaufanie.

Można również usunąć zaufanie użytkownika ze wszystkich istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane. Do usuwania zaufania użytkownika służy opcja Wyczyść wszelkie zaufanie użytkownika obok listy rozwijanej.

Pliki o cofniętym zaufaniu

Lista plików bez oznaczenia Norton - zaufane pliki.

Wszystkie niezaufane pliki można ręcznie oznaczyć jako zaufane, klikając opcję Ufaj wszystkim plikom obok listy rozwijanej.

Można wyświetlić następujące szczegóły pliku:

Nazwa pliku

Wyświetla nazwę pliku.

Typ pliku można sprawdzić, patrząc na ikonę pliku. Ponadto można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pliku w oknie Informacje o pliku.

Poziom zaufania

Wyświetla poziom zaufania pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku.

Firma Symantec oznacza pliki w następujący sposób:

 • Jeśli plik ma trzy zielone paski, firma Symantec oznacza plik jako Zaufany. Pliki mające trzy zielone paski wyświetlają tekst wyskakujący Norton - zaufane pliki po przeniesieniu wskaźnika myszy na zielone paski. Wiersze wyświetlające zaufane pliki zaczynają się i kończą zielonym, pionowym paskiem.

 • Jeśli plik ma dwa zielone paski, firma Symantec oznacza plik jako Dobry.

 • Jeśli plik ma jeden zielony pasek, firma Symantec oznacza plik jako Korzystny.

Elementy o poziomie zaufania Niepotwierdzony lub Słaby można poddać kwarantannie.

Rozpowszechnienie

Wyświetla użytkowanie pliku we wspólnocie.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Użycie zasobów

Wyświetla wpływ procesu na wydajność komputera.

Szczegóły wydajności są wyświetlane tylko dla uruchomionych procesów.

Stabilność

Przedstawia ocenę stabilności programu. Ocena stabilności zależy od częstotliwości awarii programu.

Oceny stabilności są globalne, a nie specyficzne dla regionu. Oceny stabilności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Aby uzyskać aktualny stan poziomu zaufania, rozpowszechnienia i użycia zasobów, należy podłączyć komputer do Internetu.

W prawym górnym rogu wyświetlany jest procent plików zaufanych i pliki, które mają być skanowane. Im wyższa wartość procentowa, tym mniej czasu zajmuje skanowanie. Okno Norton Insight - oceny aplikacji można odświeżyć, aby zaktualizować listę plików i poziom zaufania plików.

Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 Online na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików. Aby uprościć skanowania programu Norton 360 Online, skrócić je i zwiększyć ich wydajność, można wykluczyć ze skanowań pliki o znanych podpisach cyfrowych lub wysokich poziomach zaufania. Do wyboru są następujące opcje:

Skanowanie pełne

Powoduje przeprowadzanie pełnego skanowania komputera.

Standardowe zaufanie

Powoduje wykluczenie ze skanowania plików oznaczonych jako Norton - zaufane. Jest to ustawienie domyślne.

Wysokie zaufanie

Powoduje wykluczenie ze skanowania plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki, Zaufane użytkowników, prawidłowe pliki o wysokim poziomie zaufania oraz pliki o znanych podpisach cyfrowych.

Opcja Sprawdź określony plik umożliwia wyświetlenie szczegółów istotnego pliku w oknie Informacje o pliku. Ponadto można kliknąć nazwę pliku w oknie Norton Insight - oceny aplikacji, aby wyświetlić szczegóły dotyczące pliku.

Funkcja System Insight - informacje

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15472472_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2011