Inne produkty

Norton Insight - oceny aplikacji

Funkcja Norton Insight umożliwia inteligentne skanowanie plików na komputerze. Funkcja ta zwiększa wydajność skanowania programu Norton 360, umożliwiając użytkownikowi zmniejszenie liczby skanowanych plików bez zmniejszania bezpieczeństwa komputera.

Funkcja Norton Insight zapewnia informacje o istotnych plikach dostępnych na komputerze. Lista rozwijana dostępna w oknie Norton Insight - oceny aplikacji umożliwia wyświetlanie poszczególnych kategorii plików na podstawie opcji wybranej przez użytkownika. Do wyboru są następujące opcje:

Wszystkie uruchomione procesy

Lista procesów uruchomionych na komputerze w chwili wybrania tej opcji

Wszystkie pliki

Lista istotnych plików

Elementy z grupy Autostart

Lista programów uruchamianych wraz z systemem komputera

Wszystkie załadowane moduły

Lista wszystkich plików i programów aktualnie załadowanych do obszaru pamięci programów

Największe oddziaływanie na wydajność

Lista programów najbardziej obciążających zasoby komputera

Program Norton 360 wyświetla listę 10 zasobów o największym oddziaływaniu na wydajność komputera.

Największe wykorzystanie pliku przez użytkowników

Lista plików najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników

Ostatnio wykryte

Lista ostatnio zainstalowanych plików

Lista zawiera pliki zainstalowane w ciągu ostatnich 30 dni po zainstalowaniu programu Norton 360.

Zaufane pliki użytkownika

Lista istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane w oknie Informacje o pliku

W tej kategorii nie są wyświetlane pliki nie należące do istotnych plików, nawet jeśli użytkownik ręcznie oznaczy pliki jako zaufane. Program Norton 360 wyklucza jednak wszystkie pliki ręcznie oznaczone jako zaufane ze skanowania programu Norton 360, gdy użytkownik skonfiguruje profile wydajności skanowania na Wysokie zaufanie.

Można również usunąć zaufanie użytkownika ze wszystkich istotnych plików oznaczonych ręcznie jako zaufane. Do usuwania zaufania użytkownika służy opcja Wyczyść wszelkie zaufanie użytkownika obok listy rozwijanej.

Pliki o cofniętym zaufaniu

Lista plików bez oznaczenia Norton - zaufane pliki.

Wszystkie niezaufane pliki można ręcznie oznaczyć jako zaufane, klikając opcję Ufaj wszystkim plikom obok listy rozwijanej.

Można wyświetlić następujące szczegóły pliku:

Nazwa pliku

Wyświetla nazwę pliku

Typ pliku można sprawdzić, patrząc na ikonę pliku. Ponadto można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pliku w oknie Informacje o pliku.

Poziom zaufania

Wyświetla poziom zaufania pliku

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec oznacza zaufane pliki jako Norton - zaufane pliki.

Elementy o poziomie zaufania Niepotwierdzony lub Słaby można poddać kwarantannie.

Rozpowszechnienie

Wyświetla użytkowanie pliku we wspólnocie

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Użycie zasobów

Wyświetla wpływ procesu na wydajność komputera

Szczegóły wydajności są wyświetlane tylko dla uruchomionych procesów.

Data wykrycia

Data wykrycia obecności pliku w systemie przez program Norton 360

Aby uzyskać aktualny stan poziomu zaufania, rozpowszechnienia i użycia zasobów, należy podłączyć komputer do Internetu.

Każdy skanowany plik jest wyświetlany w tabeli na zielonym tle. Nieskanowane pliki są wyświetlane na szarym tle.

Miernik pokrycia w oknie Norton Insight - oceny aplikacji przedstawia procent plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki w proporcji do łącznej liczby istotnych plików. Im wyższa wartość procentowa, tym mniej czasu zajmuje skanowanie. Okno Norton Insight - oceny aplikacji można odświeżyć, aby zaktualizować listę plików, poziom zaufania plików i miernik pokrycia.

Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików. Aby uprościć skanowania programu Norton 360, skrócić je i zwiększyć ich wydajność, można wykluczyć ze skanowań pliki o znanych podpisach cyfrowych lub wysokich poziomach zaufania. Do wyboru są następujące opcje:

Skanowanie pełne

Powoduje przeprowadzanie pełnego skanowania komputera.

Standardowe zaufanie

Powoduje wykluczenie ze skanowania plików oznaczonych jako Norton - zaufane. Jest to ustawienie domyślne.

Wysokie zaufanie

Powoduje wykluczenie ze skanowania plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki, Zaufane użytkowników, prawidłowe pliki o wysokim poziomie zaufania oraz pliki o znanych podpisach cyfrowych.

Opcja Sprawdź określony plik umożliwia wyświetlenie szczegółów istotnego pliku w oknie Informacje o pliku. Ponadto można kliknąć nazwę pliku w oknie Norton Insight - oceny aplikacji, aby wyświetlić szczegóły dotyczące pliku.

„Sprawdzanie poziomu zaufania pliku”

„Konfigurowanie profili wydajności skanowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15472472_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2010