Inne produkty

Program Norton Insight - informacje

Funkcja Norton Insight umożliwia inteligentne skanowanie plików na komputerze. Funkcja ta zwiększa wydajność skanowań programu Norton 360 Online, umożliwiając użytkownikowi zmniejszenie liczby skanowanych plików bez zmniejszania bezpieczeństwa komputera.

Skanowanie programu Norton 360 Online może identyfikować zagrożenia na komputerze na następujące sposoby:

Technika listy niedozwolonych

Program Norton 360 Online w regularnych odstępach czasu pobiera aktualizacje definicji z firmy Symantec. Aktualizacje te zawierają sygnatury znanych zagrożeń. Po każdym pobraniu aktualizacji definicji program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie wszystkich plików dostępnych na komputerze. Sygnatury plików są porównywane z sygnaturami znanych zagrożeń w celu zidentyfikowania zagrożeń na komputerze.

Technika listy dozwolonych

Program Norton 360 Online pobiera szczegółowe informacje o istotnych plikach i przesyła informacje do firmy Symantec w czasie bezczynności. Są to informacje takie jak nazwa pliku, rozmiar pliku i klucz mieszający. Firma Symantec analizuje informacje o każdym żądanym pliku i jego niepowtarzalnej wartości mieszania oraz podaje poziom zaufania do pliku. Serwer firmy Symantec przechowuje wartość mieszania i szczegóły poziomu zaufania istotnych plików. Serwer podaje szczegóły natychmiast po otwarciu okna Norton Insight - oceny aplikacji. Nawet najmniejsza modyfikacja pliku powoduje zmianę wartości mieszania i poziomu zaufania pliku. Większość plików należy do systemu operacyjnego lub znanych aplikacji i nigdy się nie zmienia. Pliki te nie wymagają ponownego skanowania ani monitorowania. Plik Excel.exe na przykład nigdy się nie zmienia, ale zawsze można go przeskanować podczas normalnego skanowania.

Firma Symantec przypisuje następujące poziomy zaufania istotnym plikom:

Zaufany

Firma Symantec analizuje plik jako zaufany na podstawie oceny statystycznej wykonanej na plikach dostępnych w programie Norton Community.

Jeśli plik ma trzy zielone paski, firma Symantec klasyfikuje plik w kategorii Norton - zaufane pliki.

Pliki mające trzy zielone paski wyświetlają tekst wyskakujący Norton - zaufane pliki po przeniesieniu wskaźnika myszy na zielone paski.

Dobry

Firma Symantec analizuje plik jako dobry na podstawie oceny statystycznej wykonanej na plikach dostępnych w programie Norton Community.

Firma Symantec klasyfikuje zaufane pliki w następujący sposób:

  • Jeśli plik ma dwa zielone paski, firma Symantec klasyfikuje plik w kategorii Dobry.

  • Jeśli plik ma jeden zielony pasek, firma Symantec klasyfikuje plik w kategorii Korzystny.

Niepotwierdzony

Firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

Słaby

Firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

Program Norton 360 Online oferuje również różne profile, umożliwiające konfigurowanie wydajności skanowania. Podczas używania profilu Skanowanie pełne program Norton 360 Online skanuje komputer przy użyciu techniki listy niedozwolonych. Wszystkie pliki znajdujące się na komputerze są skanowane i porównywane z sygnaturami pobranymi podczas aktualizowania definicji. Podczas używania profilu Standardowe zaufanie lub Wysokie zaufanie program Norton 360 Online skanuje pliki przy użyciu techniki listy dozwolonych na podstawie ich poziomu zaufania. Dzięki temu program Norton 360 Online znacznie skraca czas niezbędny do przeskanowania całego komputera w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.

Stosowana przez funkcję Norton Insight technika listy dozwolonych ułatwia również wykrywanie heurystyczne podejrzanych aplikacji. Sposób wykonywania znanych aplikacji zazwyczaj jest identyczny ze sposobem wykonywania nieznanych aplikacji. Taki sposób działania skutkuje fałszywą identyfikacją prawidłowych aplikacji jako podejrzanych, więc konieczne jest stosowanie niskiego progu wykrywania heurystycznego przez aplikacje zabezpieczające. Niski próg wykrywania heurystycznego nie zapewnia jednak pełnej ochrony heurystycznej przed destrukcyjnymi aplikacjami. Program Norton 360 Online stosuje technikę listy dozwolonych ułatwiającą zachowanie wysokiego progu wykrywania heurystycznego. Znane aplikacje są wykluczane z wykrywania heurystycznego, aby zapobiec fałszywym wykryciom znanych aplikacji i zapewnić wysoką skuteczność wykrywania destrukcyjnych aplikacji.

Wyświetlanie plików za pomocą funkcji Norton Insight

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15472458_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011