Inne produkty

Lista zablokowanych

Jeżeli wiadomości e-mail z konkretnego adresu lub domeny są niepożądane, można dodać ten adres lub domenę do listy blokowanych. Funkcja Norton AntiSpam oznaczy jako spam wszystkie wiadomości e-mail pochodzące z adresu lub domeny z listy blokowanych.

Funkcja Norton AntiSpam ponadto automatycznie importuje na listę blokowanych listy adresów dostępne na listach blokowanych nadawców programu pocztowego podczas początkowej integracji z klientem lub importu książki adresowej.

Podejrzane adresy e-mail i domeny należy dodawać do listy blokowanych, aby nie otrzymywać niepożądanych wiadomości e-mail z tych adresów lub domen.

Funkcja Norton AntiSpam umożliwia wpisanie nieprawidłowych adresów e-mail na listę blokowanych.

Dodawanie, edycję lub usuwanie adresów i domen na liście blokowanych umożliwiają następujące opcje:

Dodaj

Umożliwia dodanie adresu e-mail lub domeny do listy blokowanych.

Aby dodać blokowany adres e-mail, należy go wpisać. Można również dodać opisową nazwę, ułatwiającą identyfikację adresu e-mail lub domeny.

Edytuj

Umożliwia edycję wpisu znajdującego się na liście blokowanych.

Można również edytować opisową nazwę, ułatwiającą identyfikację adresu e-mail lub domeny. Możliwa jest także edycja adresu e-mail lub nazwy domeny dodanych do listy blokowanych.

Usuń

Umożliwia usunięcie wpisu z listy blokowanych.

Jeśli wpisy z listy blokowanych znajdują się w książce adresowej programu pocztowego, nie można zaimportować tych wpisów na listę dozwolonych. Aby zaimportować blokowane adresy, należy je najpierw usunąć z listy blokowanych, a następnie zaimportować na listę dozwolonych.

Jeśli usuniesz zaimportowany wpis, funkcja Norton AntiSpam automatycznie doda go do listy Wykluczenia książki adresowej.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako spam program Norton 360 Online umożliwia dodanie adresu e-mail nadawcy do listy blokowanych. Można użyć jednej z następujących opcji z listy rozwijanej u dołu okna Lista blokowanych :

Zawsze

Adres e-mail nadawcy będzie automatycznie dodawany do listy blokowanych w przypadku zaklasyfikowania wiadomości e-mail jako spamu.

Nigdy

Adres e-mail nadawcy nie będzie dodawany do listy blokowanych w przypadku zaklasyfikowania wiadomości e-mail jako spamu.

Zapytaj

Przed dodaniem adresu e-mail nadawcy do listy blokowanych w przypadku zaklasyfikowania wiadomości e-mail jako dozwolonej wyświetlany będzie monit.

Jest to ustawienie domyślne.

Norton AntiSpam - informacje

Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje

Identyfikowanie nadawców spamu

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15472288_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011