Inne produkty

Lista dozwolonych

Jeżeli wiadomości e-mail z konkretnego adresu lub domeny są pożądane, można dodać ten adres lub domenę do listy dozwolonych. Funkcja Norton AntiSpam nie blokuje wiadomości e-mail z adresów lub domen z listy dozwolonych nadawców. Niemniej jednak, funkcja Norton AntiSpam analizuje wszystkie otrzymane przez użytkownika wiadomości e-mail wysłane w imieniu nadawcy, nawet jeśli nadawca jest dodany do listy dozwolonych. Przykład: użytkownik dodał adres ABC@symantec.com do listy dozwolonych i inny nadawca wysyła wiadomość w imieniu użytkownika adresu ABC@symantec.com. W takim przypadku funkcja Norton AntiSpam filtruje wiadomość e-mail, zanim dotrze ona do programu pocztowego.

Wszystkie znane użytkownikowi adresy e-mail i domeny należy dodać do listy dozwolonych. Zapobiega to utracie ważnych wiadomości e-mail od znanych użytkownikowi osób.

Po dodaniu nowego obsługiwanego programu pocztowego można w każdej chwili zaimportować jego książkę adresową na listę dozwolonych. Można zaimportować niektóre lub wszystkie adresy. Poszczególne nazwy i domeny można także dodać ręcznie do listy dozwolonych.

Dodawanie, edycję, usuwanie i import nadawców z książek adresowych umożliwiają następujące opcje:

Dodaj

Umożliwia dodanie adresu e-mail lub nazwy domeny do listy dozwolonych.

Aby dodać dozwolony adres e-mail, należy go wpisać. Można również dodać opisową nazwę, ułatwiającą identyfikację adresu e-mail lub domeny.

Edytuj

Umożliwia edycję wpisu znajdującego się na liście dozwolonych.

Jeśli adres jest dodawany podczas importowania książki adresowej, edycja jego szczegółów nie powoduje zmiany szczegółów w książce adresowej programu pocztowego. Podczas następnego importu książki adresowej do listy dozwolonych zostanie jednak dodany oryginalny adres e-mail. Edytowany adres również pozostanie na liście dozwolonych.

Usuń

Umożliwia usunięcie wpisu z listy dozwolonych.

Po ponownym zaimportowaniu książki adresowej programu pocztowego funkcja Norton AntiSpam nie dodaje usuniętego adresu do listy dozwolonych. Usunięty adres jest dodawany do listy Wykluczenia książki adresowej. W przypadku usunięcia adresu ręcznie dodanego do listy dozwolonych funkcja Norton AntiSpam nie dodaje jednak adresu do listy Wykluczenia książki adresowej.

Importuj

Umożliwia zaimportowanie książek adresowych wszystkich obsługiwanych programów pocztowych na listę dozwolonych.

Można zaimportować niektóre lub wszystkie adresy. Funkcja Norton AntiSpam nie dodaje adresów z listy Wykluczenia książki adresowej. Jeśli jednak adres zostanie usunięty z listy wykluczeń, a następnie przeprowadzony zostanie import książki adresowej, adres zostanie dodany do listy dozwolonych.

Po dodaniu przez użytkownika adresu e-mail lub nazwy domeny do listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam nie importuje tego adresu automatycznie na listę dozwolonych.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail stanowiącej spam jako dozwolonej program Norton 360 umożliwia dodanie adresu e-mail nadawcy do listy dozwolonych. Można użyć jednej z następujących opcji z listy rozwijanej u dołu okna Lista dozwolonych:

Zawsze

Adres e-mail nadawcy będzie automatycznie dodawany do listy dozwolonych w przypadku zaklasyfikowania wiadomości e-mail jako dozwolonej.

Nigdy

Adres e-mail nadawcy nie będzie dodawany do listy dozwolonych w przypadku zaklasyfikowania wiadomości e-mail jako dozwolonej.

Zapytaj

Przed dodaniem adresu e-mail nadawcy do listy dozwolonych w przypadku zaklasyfikowania wiadomości e-mail jako dozwolonej wyświetlany będzie monit.

Jest to ustawienie domyślne.

„Norton AntiSpam - informacje”

„Wykluczenia książki adresowej”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15472287_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/03/2010