Inne produkty

Zapobieganie włamaniom

Funkcja Zapobieganie włamaniom skanuje cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy na komputerze i porównuje te informacje z zestawem sygnatur ataków. Sygnatury ataków zawierają informacje identyfikujące próbę wykorzystania do ataku znanej luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub programu. Jeśli dane zostaną dopasowane do sygnatury ataku, system zapobiegania włamaniom automatycznie odrzuca pakiet i przerywa połączenie z komputerem, który wysłał te dane. Dzięki temu atak nie ma żadnego wpływu na komputer użytkownika. Funkcja Zapobieganie włamaniom chroni komputer przed najczęściej spotykanymi atakami pochodzącymi z Internetu.

Skanowanie przez funkcję zapobiegania włamaniom każdego żądania wszystkich urządzeń uzyskujących dostęp do komputera wydłuża czas skanowania, co spowalnia szybkość działania sieci na komputerze. Czas skanowania można skrócić, a szybkość działania sieci na komputerze można zwiększyć, wykluczając zaufane urządzenia ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom. Jeśli urządzenie w sieci jest na pewno bezpieczne, można zmienić poziom zaufania urządzenia na Pełne zaufanie. Zaufane urządzenia można wykluczyć ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom.

System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane operacje sieciowe na podstawie obszernej listy sygnatur ataków. W niektórych przypadkach niegroźne operacje sieciowe mogą przypominać sygnatury ataku. Użytkownikowi mogą być wielokrotnie wyświetlane powiadomienia dotyczące możliwych ataków. Jeśli wiadomo, że powiadomienia o atakach są generowane wskutek niegroźnych działań, można utworzyć wykluczenie sygnatury odpowiadającej bezpiecznemu rodzajowi aktywności.

Można także skonfigurować program Norton 360 Online do powiadamiania użytkownika o wykryciu określonej sygnatury. Można również wyłączyć powiadomienia dla poszczególnych sygnatur lub wszystkich operacji systemu zapobiegania włamaniom.

Funkcję Zapobieganie włamaniom można włączyć lub wyłączyć. Po wyłączeniu funkcji Zapobieganie włamaniom można użyć różnych opcji dostępnych dla tej funkcji w celu dostosowania sposobu, w jaki zapora monitoruje podejrzaną komunikację przychodzącą i reaguje na nią.

Gdy funkcja Zapobieganie włamaniom jest wyłączona, komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

Na karcie Zapobieganie włamaniom dostępne są następujące opcje:

Automatyczne blokowanie włamań

Umożliwia określenie czasu, przez który program Norton 360 Online ma blokować połączenia przychodzące z atakujących komputerów.

Gdy wykryty zostanie atak, połączenie zostanie automatycznie zablokowane, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera. Jeśli komputer ponawia ataki na komputer użytkownika, funkcja Zapobieganie włamaniom może uaktywnić funkcję automatycznego blokowania. Funkcja automatycznego blokowania blokuje przez określony czas cały ruch przychodzący z atakującego komputera, nawet jeśli ten ruch nie jest rozpoznany jako znana metoda ataku. Można wyświetlić listę komputerów zablokowanych przez funkcję automatycznego blokowania.

Sygnatury włamań

Umożliwia wyświetlenie listy sygnatur funkcji Zapobieganie włamaniom.

Korzystając z tej opcji, można również wykluczyć poszczególne sygnatury z monitorowania i powiadomień.

Powiadomienia

Określa, czy użytkownik będzie powiadamiany w przypadku wykrycia operacji systemu zapobiegania włamaniom.

Powiadomienia dla poszczególnych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom można wyłączyć w oknie Sygnatury włamań.

Lista wykluczeń

Umożliwia przeczyszczenie listy wykluczeń i usunięcie wszystkich urządzeń.

Jeśli urządzenie w sieci jest na pewno bezpieczne, można zmienić poziom zaufania urządzenia na Pełne zaufanie. Ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom można wykluczyć te zaufane urządzenia. Urządzenia z listy Pełne zaufanie wykluczone ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom są dodawane do listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom. Jeśli okaże się, że dowolne urządzenie wykluczone ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom jest zainfekowane, można kliknąć pozycję Przeczyść i usunąć wszystkie urządzenia z listy wykluczeń.

Po wyłączeniu funkcji Zapobieganie włamaniom nie można dostosować żadnych opcji funkcji Zapobieganie włamaniom.

Zapobieganie włamaniom - informacje

Wyłączanie lub włączanie powiadomień funkcji Zapobieganie włamaniom

Lista wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15471442_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/11/2011