Inne produkty

Inteligentna zapora

Inteligentna zapora monitoruje komunikację między komputerem użytkownika a innymi komputerami w Internecie.

Zapora blokuje ataki hakerskie i inny nieautoryzowany ruch, zarazem zezwalając na autoryzowany ruch. Inteligentna zapora powinna być przez cały czas włączona. Jej wyłączenie obniża poziom ochrony komputera.

Opcje funkcji Inteligentna zapora umożliwiają włączenie ogólnych funkcji zapory i dostosowanie portów, których komputer używa do otwierania stron internetowych. Do wyboru są następujące opcje:

Nietypowe protokoły

Określa, w jaki sposób funkcja Inteligentna zapora ma obsługiwać nietypowe protokoły, takie jak Internet Group Management Protocol (IGMP) i IPv6 Hop-by-Hop Option (HOPOPT).

Resetowanie zapory

Umożliwia przywrócenie domyślnego stanu inteligentnej zapory, czyli wszystkich zalecanych reguł i ustawień zapory. W związku z tym, program Norton 360 Online wyświetla okno dialogowe z żądaniem potwierdzenia resetowania zapory.

Wskutek zresetowania zapory usunięte zostają wszelkie niestandardowe reguły lub ustawienia skonfigurowane przez użytkownika. Wskutek zresetowania zapory czyszczona jest lista automatycznie zablokowanych komputerów. Usuwane są również wszystkie komputery i sieci z listy zaufanych i ograniczonych w oknie Kontrola zaufania.

W systemie Windows XP program Norton 360 Online wyświetla po zresetowaniu zapory monit o wybranie poziomu zaufania sieci. Alert jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy komputer spełnia następujące kryteria:

  • Dla funkcji Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek należy ustawić opcję Zapytaj

  • Komputer musi mieć co najmniej jeden zasób udostępniony lub mieć system operacyjny Windows Media Center

  • Komputer musi używać adresu IP z zakresu adresów prywatnych

  • Komputer musi być podłączony do bezpiecznego łącza bezprzewodowego lub przewodowego

Ukryte blokowanie portów

Powoduje, że porty systemu nie odpowiadają na próby nawiązania połączenia.

Opcja ta zapobiega odpowiadaniu przez porty systemu na podejmowane z innych komputerów próby nawiązania połączenia z nieprawidłowymi informacjami na temat źródła lub miejsca docelowego.

Stanowy filtr protokołów

Automatycznie zezwala na ruch z Internetu odpowiadający połączeniom otwartym przez aplikację.

Zaznaczenie tej opcji umożliwia:

  • Analizowanie ruchu sieciowego przychodzącego do komputera.

  • Blokowanie podejrzanych aplikacji próbujących nawiązać połączenie z komputerem użytkownika.

Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek

Umożliwia komputerom w sieci udostępnianie zasobów takich jak pliki, foldery i drukarki (podłączone lokalnie).

Niektóre funkcje systemu Windows 7, takie jak Home Media Experience, działają jedynie wówczas, gdy poziom zaufania sieci, do której jest podłączony komputer, jest ustawiony na poziom Udostępniona lub Pełne zaufanie. Gdy automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek jest włączona, ustawia poziom zaufania sieci Udostępniona po spełnieniu innych kryteriów zabezpieczeń, takich jak następujące:

  • Komputer musi mieć co najmniej jeden zasób udostępniony lub mieć system operacyjny Windows Media Center

  • Komputer musi używać adresu IP z zakresu adresów prywatnych

  • Komputer musi być podłączony do bezpiecznego łącza bezprzewodowego lub przewodowego

Opcję tę można włączyć lub wyłączyć. W systemie Windows XP możliwe jest także ustawienie dla tej opcji wartości Zapytaj. W tym stanie program Norton 360 Online wyświetla użytkownikowi monit przed zaklasyfikowaniem nowej sieci, do której podłączony jest komputer użytkownika, jako Udostępnionej lub Chronionej. Monit jest wyświetlany tylko w przypadku spełnienia kryteriów zabezpieczeń dotyczących udostępniania.

Blokuj cały ruch sieciowy

Blokuje całą komunikację sieciową do i z komputera.

Inteligentna zapora - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Inteligentna zapora

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15471406_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2011