Inne produkty

Kontrola programów

Opcje karty Inteligentna zapora Kontrola programów umożliwiają kontrolowanie ustawień dla programów uzyskujących dostęp do Internetu. W oknie Kontrola programów można kontrolować sposób dostępu do Internetu zainstalowanych na komputerze programów. Na liście programów można zmodyfikować opcje dostępu do Internetu dla każdego programu. Można też dodać lub usunąć program z listy. Do wyboru są następujące opcje:

Program

Nazwa programu lub nazwa pliku wykonywalnego programu oraz lokalizacja programu.

Dostęp

Poziom dostępu skojarzony z danym programem. Poziom dostępu można zmienić, wybierając inny wpis z listy rozwijanej.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Zezwalaj

  W przypadku wybrania tej opcji funkcja Inteligentna zapora będzie zawsze zezwalać na dostęp danemu programowi.

 • Blokuj

  W przypadku wybrania tej opcji funkcja Inteligentna zapora będzie zawsze blokować dostęp danemu programowi.

 • Niestandardowy

  W przypadku wybrania tej opcji funkcja Inteligentna zapora umożliwia użytkownikowi tworzenie reguł kontrolujących sposób dostępu danego programu do Internetu.

Opcja Automatycznie jest opcją domyślną, która będzie przypisywana automatycznie programowi, gdy funkcja Automatyczna kontrola programów jest włączona.

Zmiana ustawień domyślnych poziomu dostępu programu może spowodować zmianę sposobu działania aplikacji. Firma Symantec zaleca ostrożność podczas wykonywania tego działania.

Dodaj

Umożliwia ręczne dodanie programu do listy Kontrola programów.

Modyfikuj

Otwiera okno Reguły, w którym można dostosować reguły dla wybranego programu.

Usuń

Umożliwia usunięcie wybranego programu z listy Kontrola programów.

Po usunięciu programu funkcja Inteligentna zapora usuwa reguły kontroli programów dotyczące tego programu. W tym przypadku zapora wyświetla alerty w następujących sytuacjach:

 • Program uzyskuje dostęp do sieci, gdy funkcja Automatyczna kontrola programów jest wyłączona.

 • Wystąpienie każdego podejrzanego lub nieznanego zdarzenia, gdy funkcja Zaawansowane monitorowanie zdarzeń jest włączona.

  Zdarzenie może być związane z dowolną kategorią opcji ochrony funkcji Zaawansowane monitorowanie zdarzeń.

Zmień nazwę

Umożliwia zmianę nazwy wybranego programu.

Nazwa pliku w ścieżce folderu nie zmienia się.

„Reguły programów - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15471362_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010