Inne produkty

Mapa zabezpieczeń sieci

Opcje mapy zabezpieczeń sieci umożliwiają skonfigurowanie portu komunikacyjnego używanego przez produkty marki Norton do komunikowania się między sobą. Można również określić, czy po otwarciu mapy zabezpieczeń sieci ma być wyświetlane okno Przegląd zabezpieczeń sieci.

Za pomocą opcji Konfiguruj w wierszu Mapa zabezpieczeń sieci można uzyskać dostęp do okna Mapa zabezpieczeń sieci. Okno Mapa zabezpieczeń sieci przedstawia w formie graficznej urządzenia w sieci, do której podłączony jest komputer. Przed skonfigurowaniem zdalnego monitorowania można wyświetlić szczegóły każdego urządzenia. Okienko Konfiguracja produktu jest wyświetlane po kliknięciu opcji Konfiguruj po raz pierwszy. Okienko Konfiguracja produktu umożliwia zainstalowanie składnika niezbędnego do wyświetlania okna Mapa zabezpieczeń sieci.

Program Norton 360 Online przeczyszcza urządzenia dodane ręcznie w sieci kontroli zaufania w zależności od ich poziomu zaufania. Z mapy nie są usuwane urządzenia o poziomie zaufania Pełne zaufanie lub Ograniczony.

Dostępne są następujące opcje:

Kontrola zaufania

Zarządza poziomem zaufania urządzeń dodanych ręcznie przez użytkownika do sieci domowej.

Kontrola zaufania to specjalna sieć zawierająca wszystkie urządzenia dodane ręcznie przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci, bez względu na ich stan połączenia. Użytkownik może wybrać sieć kontroli zaufania na liście Szczegóły sieci, aby wyświetlić dodane ręcznie urządzenia. Można również zmienić klasyfikację urządzeń dodanych do mapy zabezpieczeń sieci jako zaufane lub ograniczone. Nie można edytować szczegółów sieci kontroli zaufania.

Mapa sieci

Powoduje usunięcie wszystkich urządzeń już dostępnych na mapie zabezpieczeń sieci

Mapę zabezpieczeń sieci można przeczyścić, aby utworzyć nową listę urządzeń. Można na przykład usunąć z niej wszystkie urządzenia z poprzedniej sieci przed nawiązaniem połączenia z nową siecią. Przed przeczyszczeniem mapy zabezpieczeń sieci należy wyłączyć funkcję Zdalne monitorowanie i zamknąć okno Mapa zabezpieczeń sieci.

Port komunikacyjny

Umożliwia wyświetlenie portu komunikacyjnego używanego przez produkty marki Norton do komunikowania się między sobą w sieci

W razie zmiany portu komunikacyjnego na komputerze użytkownika należy odpowiednio zmienić port komunikacyjny na każdym komputerze podłączonym do mapy zabezpieczeń sieci użytkownika. Ponadto w przypadku znajdowania dodatkowych komputerów używających procedury Konfiguracja zdalnego monitorowania należy się upewnić, że na każdym komputerze używany jest ten sam numer portu.

Numer portu komunikacyjnego można zmienić, ale nie jest to zalecane. W przypadku zmiany numeru portu komunikacyjnego należy użyć numeru portu z zakresu 1-65535.

Ekran powitalny podczas uruchamiania

Po otwarciu mapy zabezpieczeń sieci wyświetlane będzie okno Przegląd zabezpieczeń sieci.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Modyfikowanie portu komunikacyjnego funkcji Mapa zabezpieczeń sieci

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15471048_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/03/2011