Inne produkty

aktualizacje

Program Norton 360 Online chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą najnowszych aktualizacji programu i definicji. Funkcje Automatyczna usługa LiveUpdate i Szybkie aktualizacje uzyskują najnowsze definicje wirusów w aktualizacjach definicji i chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Aktualizacje definicji zawierają informacje umożliwiające programowi Norton 360 Online wykrywanie poszczególnych wirusów lub zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlanie odpowiednich alertów. Firma Symantec co pewien czas wydaje aktualizacje programu, czyli udoskonalenia programu Norton 360 Online. Aktualizacje programu zwykle zawierają zmiany funkcji wewnętrznych programu. Po zainstalowaniu aktualizacji programu użytkownik zazwyczaj nie zauważa różnicy w sposobie działania programu Norton 360 Online.

Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy podać szczegóły serwera proxy w usłudze LiveUpdate. Opcja Ustawienia sieciowego serwera proxy w obszarze Ustawienia administracyjne w oknie Ustawienia umożliwia wprowadzenie ustawień serwera proxy protokołu HTTP, adresu URL automatycznej konfiguracji lub ustawień uwierzytelniania na serwerze dla usługi LiveUpdate.

Do wyboru są następujące opcje:

Automatyczna usługa LiveUpdate

Po wykryciu połączenia z Internetem automatyczna usługa LiveUpdate sprawdza, czy dostępne są aktualizacje definicji i programów.

Domyślnie automatyczna usługa LiveUpdate sprawdza dostępność aktualizacji co godzinę, o ile komputer jest połączony z Internetem.

W przypadku używania routera ISDN skonfigurowanego do automatycznego łączenia się z usługodawcą internetowym (ISP) może to spowodować generowanie kosztów za każde z połączeń. Jeżeli taka konfiguracja jest niepożądana, można wyłączyć opcję automatycznego nawiązywania połączenia w routerze ISDN lub wyłączyć opcję Automatyczna usługa LiveUpdate.

Szybkie aktualizacje

Oprócz aktualizacji definicji pobieranych przez automatyczną usługę LiveUpdate, program Norton 360 Online pobiera najnowsze definicje wirusów przy użyciu technologii transmisji strumieniowej. Są to tak zwane szybkie aktualizacje. Szybkie aktualizacje mają mniejsze rozmiary oraz są szybsze i chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami w Internecie.

Funkcja Szybkie aktualizacje sprawdza dostępność aktualizacji definicji co pięć minut i pobiera strumieniowe definicje wirusów. Funkcja Szybkie aktualizacje zapewnia aktualizacje między pełnymi aktualizacjami, które usługa LiveUpdate pobiera automatycznie co kilka godzin. Chronią one przed szybko zmieniającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa bez obniżania ochrony komputera. Funkcja Szybkie aktualizacje powinna być zawsze włączona, aby umożliwić pobieranie najnowszych aktualizacji.

Usługa LiveUpdate - informacje

Szybkie aktualizacje - informacje

Wyłączanie lub włączanie automatycznej usługi LiveUpdate

Inteligentne definicje - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15467109_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/09/2011