Inne produkty

Aktualizacje

Program Norton 360 chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą najnowszych aktualizacji programu i definicji. Funkcje Automatyczna usługa LiveUpdate i Szybkie aktualizacje uzyskują najnowsze definicje wirusów w aktualizacjach definicji i chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Aktualizacje definicji zawierają informacje umożliwiające programowi Norton 360 wykrywanie poszczególnych wirusów lub zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlanie odpowiednich alertów. Firma Symantec co pewien czas wydaje aktualizacje programu, czyli udoskonalenia programu Norton 360. Aktualizacje programu zwykle zawierają zmiany funkcji wewnętrznych programu. Po zainstalowaniu aktualizacji programu użytkownik zazwyczaj nie zauważa różnicy w sposobie działania programu Norton 360.

Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy podać szczegóły serwera proxy w usłudze LiveUpdate. Opcja Ustawienia sieciowego serwera proxy w obszarze Ustawienia administracyjne w oknie Ustawienia umożliwia wprowadzenie ustawień serwera proxy protokołu HTTP, adresu URL automatycznej konfiguracji lub ustawień uwierzytelniania na serwerze dla usługi LiveUpdate.

Do wyboru są następujące opcje:

Automatyczna usługa LiveUpdate

Po wykryciu połączenia z Internetem automatyczna usługa LiveUpdate sprawdza, czy dostępne są aktualizacje definicji i programów.

Domyślnie automatyczna usługa LiveUpdate sprawdza dostępność aktualizacji co godzinę, o ile komputer jest połączony z Internetem.

Użytkownicy korzystający z routera ISDN z ustawioną opcją automatycznego łączenia muszą pamiętać, że każde uruchomienie automatycznej usługi LiveUpdate będzie powodować nawiązanie połączenia z Internetem i generować koszty połączenia. Aby uniknąć takich kosztów, można wyłączyć opcję automatycznego nawiązywania połączenia w routerze ISDN lub wyłączyć automatyczną usługę LiveUpdate.

Szybkie aktualizacje

Oprócz aktualizacji definicji pobieranych przez automatyczną usługę LiveUpdate, program Norton 360 pobiera najnowsze definicje wirusów przy użyciu technologii transmisji strumieniowej. Są to tak zwane szybkie aktualizacje. Szybkie aktualizacje mają mniejsze rozmiary oraz są szybsze i chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami w Internecie.

Funkcja Szybkie aktualizacje sprawdza dostępność aktualizacji definicji co kilka minut i pobiera strumieniowe definicje wirusów. Funkcja Szybkie aktualizacje zapewnia aktualizacje między pełnymi aktualizacjami, które usługa LiveUpdate pobiera automatycznie co kilka godzin. Chronią one przed szybko zmieniającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa bez obniżania ochrony komputera. Funkcja Szybkie aktualizacje powinna być zawsze włączona, aby umożliwić pobieranie najnowszych aktualizacji.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15467109_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/03/2010