Inne produkty

Ochrona przed programami typu spyware

Zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak programy typu spyware i adware, mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika. Programy typu spyware są ściśle związane z programami typu adware. W niektórych przypadkach ich funkcjonalność może być podobna. Oba typy programów zbierają informacje o użytkowniku, ale zazwyczaj różne są typy zbieranych informacji.

Programy typu spyware narażają użytkownika na kradzież tożsamości i na oszustwa. Programy te mogą rejestrować naciśnięcia klawiszy, przechwytywać wiadomości e-mail i wiadomości przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych. Mogą też kraść poufne informacje osobiste, takie jak hasła, nazwy i identyfikatory użytkownika oraz numery kart kredytowych. Następnie wysyłają przechwycone dane innym osobom.

Programy typu adware wyświetlają reklamy na komputerze i zbierają informacje na temat witryn internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Przekazują następnie te dane do firm, które wyświetlają reklamy dostosowane do preferencji użytkownika.

Niektóre programy do działania wymagają innych programów, zaklasyfikowanych jako zagrożenia bezpieczeństwa. Na przykład pobrany program typu shareware lub freeware może wymagać używania programów typu adware w celu obniżenia ceny programu. W takim przypadku użytkownik może zezwolić na pozostawienie na komputerze programu stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa. Może także przywrócić program usunięty przez funkcję ochrony przed programami typu spyware.

Program Norton 360 zezwala na instalowanie na komputerze programów - żartów i innych elementów stwarzających niewielkie zagrożenie. Program Norton 360 zapewnia największą kontrolę nad zagrożeniami o niewielkim oddziaływaniu. Można zmienić ustawienia, aby program Norton 360 wykrywał takie zagrożenia bezpieczeństwa.

„Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15463147_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2010