Inne produkty

Wykluczenia sygnatur

Ustawienia w obszarze Wykluczenia sygnatur umożliwiają wybranie znanych zagrożeń bezpieczeństwa w celu ich wykluczenia ze skanowań programu Norton 360. Jeśli na przykład inny program wymaga programu stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa do poprawnego działania, można wykluczyć to zagrożenie ze skanowania w przyszłości, aby zachować je na komputerze. Można również wyłączyć wyświetlanie powiadomień o tym programie podczas skanowań w przyszłości.

Wykluczenia obniżają poziom ochrony i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

W oknie Wykluczenia sygnatur dostępne są następujące opcje:

Dodaj

Umożliwia wybieranie i dodawanie znanych zagrożeń (według nazw) do listy Wykluczenia sygnatur.

Usuń

Umożliwia usunięcie nazwy zagrożenia z listy Wykluczenia sygnatur.

Szczegóły zagrożenia

Otwiera okno Szczegóły zagrożenia, zawierające szczegóły dotyczące wybranego zagrożenia.

Można sprawdzić szczegóły zagrożenia bezpieczeństwa i jego wpływ na system.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15463085_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009