Inne produkty

Skanowanie komputera

Ustawienia w obszarze Skanowanie komputera umożliwiają dostosowanie skanowań wykonywanych przez program Norton 360 Online na komputerze. Obszar Skanowania komputera umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im. Dostępne typy skanowania to skanowanie plików skompresowanych, skanowanie narzędzi typu rootkit i ukrytych elementów, skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika i automatyczne skanowanie plików pakietu Microsoft Office. Można skonfigurować następujące opcje:

Opcje skanowań komputera

Opcje

Opis

Porada

Inteligentne definicje

Program Norton 360 Online oferuje opcję Inteligentne definicje w celu umożliwienia wyboru między podstawowym zestawem definicji wirusów i pełnym zestawem definicji wirusów dla sesji usługi LiveUpdate.

Gdy opcja Inteligentne definicje jest włączona, program Norton 360 Online włącza podstawowy zestaw definicji wirusów, zawierający najważniejsze definicje wirusów wymagane dla najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa według firmy Symantec. Włączenie opcji Inteligentne definicje skraca czas pobierania, czas instalacji oraz czas uruchamiania systemu. Oszczędza również około 20-30 MB miejsca na dysku. Dzięki temu zestaw podstawowy zapewnia szybsze działanie komputera.

Gdy opcja Inteligentne definicje jest wyłączona, program Norton 360 Online włącza pełny zestaw definicji wirusów, zawierający wszystkie definicje wirusów wszystkich zagrożeń znanych firmie Symantec.

Gdy funkcja ta jest włączona, komputer ma skuteczną ochronę przed aktywnymi zagrożeniami przy lepszej wydajności.

Skanowanie plików skompresowanych

Powoduje skanowanie i naprawianie plików znajdujących się wewnątrz plików skompresowanych.

Opcja Skanowanie plików skompresowanych jest domyślnie włączona. W tym przypadku program Norton 360 Online skanuje i wykrywa wirusy oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa w plikach zawartych w plikach skompresowanych. Gdy program Norton 360 Online przeprowadza takie skanowanie, wyodrębnia plik, a następnie sprawdza, czy w pliku znajdują się zagrożenia.

Program Norton 360 Online nie skanuje ani nie naprawia plików skompresowanych chronionych hasłem.

Inne opcje w tej sekcji można skonfigurować dopiero po włączeniu opcji Skanowanie plików skompresowanych. Ustawienia te obejmują opcje:

 • Skanowanie z inteligentnym pomijaniem

  Program Norton 360 Online wyodrębnia i skanuje maksymalnie 2 GB danych z pliku skompresowanego. Opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem zapobiega utknięciu skanowania na jednym pliku skompresowanym zawierającym dużą ilość danych. Dzięki temu program Norton 360 Online szybciej skanuje komputer.

  Domyślnie opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona.

  Gdy opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona, program Norton 360 Online nie skanuje znajdujących się na dysku niektórych popularnych typów plików nie będących kontenerami. Program Norton 360 Online pomija typowe dostępne pliki nie będące komputerami, takie jak .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf oraz .wav.

  Jeśli plik kontenera ma format inny niż pliku kontenera, program Norton 360 Online przetwarza go jak pliki nie będące kontenerami i pomija skanowanie pliku. Program Norton 360 Online skanuje jednak wszystkie pliki otrzymane za pomocą poczty elektronicznej, nawet jeśli opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona.

  Gdy opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest wyłączona, program Norton 360 Online skanuje pliki wszystkich typów, bez względu na ich rozszerzenia.

 • Usuń zainfekowane foldery

  Gdy ta opcja ma ustawienie Automatycznie, program Norton 360 Online automatycznie usuwa zainfekowane pliki skompresowane z komputera. Nawet jeśli zainfekowany jest tylko jeden plik w skompresowanym folderze, program Norton 360 Online usuwa cały folder i jego zawartość.

  Jeśli jednak ustawiona zostanie opcja Zapytaj, program Norton 360 Online ostrzega użytkownika o wykryciu zainfekowanego skompresowanego folderu.

Użytkownik otrzymuje w dużych ilościach zainfekowane pliki skompresowane w wiadomościach e-mail lub pobrane z Internetu.. Tę funkcję należy zachować włączoną, aby program Norton 360 Online sprawdzał zainfekowane pliki skompresowane.

Automatycznie skanując wszystkie pliki skompresowane, program Norton 360 Online utrzymuje wyższy poziom zabezpieczeń.

Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office

Powoduje skanowanie plików pakietu Microsoft Office przy ich otwieraniu.

Opcja Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office jest domyślnie wyłączona. Aby automatycznie skanować pliki pakietu Microsoft Office, należy włączyć tę opcję.

Po zmianie tej opcji należy zamknąć wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office, aby umożliwić zastosowanie zmian.

Ta funkcja powinna być zawsze włączona, aby program Norton 360 Online mógł skanować wszystkie dokumenty pakietu Microsoft Office otrzymane w wiadomościach e-mail lub pobrane z Internetu. Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Automatycznie skanując wszystkie pliki pakietu Microsoft Office, program Norton 360 Online utrzymuje wyższy poziom zabezpieczeń.

Skanowanie narzędzi typu rootkit i ukrytych elementów

Powoduje skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit i innych zagrożeń bezpieczeństwa ukrytych na komputerze.

Ta funkcja powinna być zawsze włączona, aby uniemożliwiać wszelkim ukrytym programom wpływanie na system operacyjny komputera.

Skanowanie dysków sieciowych

Powoduje skanowanie dysków sieciowych podłączonych do komputera użytkownika. Program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie dysków sieciowych podczas pełnego skanowania systemu i skanowania niestandardowego. Domyślnie opcja Skanowanie dysków sieciowych jest włączona. W razie wyłączenia tej opcji program Norton 360 Online nie będzie skanować dysków sieciowych.

Funkcję tę należy pozostawić zawsze włączoną, aby zezwolić produktowi Norton 360 Online na skanowanie wszystkich dysków sieciowych.

Ochrona heurystyczna

Umożliwia skanowanie komputera w celu ochrony przed nieznanymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Program Norton 360 Online stosuje heurystyczną technologię sprawdzania podejrzanych cech pliku w celu zaklasyfikowania pliku jako zainfekowanego. Cechy pliku są porównywane z cechami znanego zainfekowanego pliku. Jeśli cechy pliku są wystarczająco podejrzane, program Norton 360 Online identyfikuje plik jako zainfekowany zagrożeniem.

Dostępne są następujące opcje:

 • Agresywny

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do przeprowadzenia dokładnego wykrywania heurystycznego plików na komputerze. Ustawienie to jest bardzo czułe i może powodować fałszywe alarmy. Jest zalecane w przypadku użytkowników zaawansowanych, których komputery są stale połączone z Internetem.

 • Automatycznie

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do automatycznego wykrywania i usuwania plików zidentyfikowanych jako zainfekowane. Jest to ustawienie zalecane.

 • Wyłączona

  Wyłącza funkcję Ochrona heurystyczna.

Funkcja to powinna być włączona, aby program Norton 360 Online mógł aktywnie wykrywać nowe i nieznane wirusy, analizując strukturę, sposób działania i inne cechy pliku wykonywalnego.

Skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika

Powoduje skanowanie w poszukiwaniu małych plików, które programy mogą umieszczać na komputerze w celu śledzenia działań użytkownika.

Pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika mogą przesyłać zebrane dane do osób trzecich. Można określić, w jaki sposób program Norton 360 Online ma reagować na pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Usuń

  Powoduje automatyczne usuwanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

  Program Norton 360 Online nie poddaje kwarantannie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika. W razie wybrania opcji usunięcia plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika nie można będzie przywrócić ich z kwarantanny.

 • Ignoruj

  Powoduje automatyczne ignorowanie wykrytych plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

 • Zapytaj

  Zapewnia użytkownikowi największą kontrolę, powodując wyświetlanie powiadomień o wykryciu śledzących plików cookie.

  Można wybrać opcję usuwania lub ignorowania plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

Pełne skanowanie systemu

Uruchamia pełne skanowanie systemu na komputerze.

Gdy komputer jest bezczynny, program Norton 360 Online uruchamia pełne skanowanie systemu. Po ukończeniu skanowania użytkownik może wyświetlić zestawienie wyników skanowania i podjąć odpowiednie działanie, gdy znowu zacznie używać komputera.

Pełne skanowanie systemu można skonfigurować za pomocą opcji Konfiguruj.

Liczba wątków skanowania ręcznego

Umożliwia wybranie liczby wątków używanych przez program Norton 360 Online w przypadku skanowania ręcznego.

Wątki są to podzestawy procesu współużytkujące zasoby procesu, ale wykonywane niezależnie od siebie. Wątki ułatwiają równoległe wykonywanie programu, umożliwiające programowi szybsze działanie w środowisku wieloprocesorowym.

Program Norton 360 Online obsługuje wielowątkowe skanowanie komputera. Używa liczby wątków wybranej przez użytkownika z listy rozwijanej skanowania. Jeśli na przykład użytkownik wybierze opcję 8 z listy rozwijanej, program Norton 360 Online użyje ośmiu wątków w celu przetworzenia skanowania ręcznego. W przypadku wybrania opcji Automatycznie program Norton 360 Online użyje liczby wątków odpowiedniej do liczby fizycznych rdzeni procesora. Program Norton 360 Online używa dwukrotności liczby fizycznych rdzeni procesorów. Jeśli na przykład procesor ma dwa rdzenie i użytkownik wybierze opcję Automatycznie, program Norton 360 Online użyje czterech wątków w celu skanowania. Dzięki temu wątki są uruchamiane równolegle na każdym procesorze w celu przetworzenia skanowania. Domyślnie wybrana jest opcja Automatycznie.

Program Norton 360 Online nie obsługuje wielowątkowego skanowania szybkiego.

Ustawienia skanowań i zagrożeń - informacje

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15462912_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011