Inne produkty

Skanowania komputera

Ustawienia w obszarze Skanowanie komputera umożliwiają dostosowanie skanowań wykonywanych przez program Norton 360 na komputerze. Obszar Skanowania komputera umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im. Dostępne typy skanowania to skanowanie plików skompresowanych, skanowanie narzędzi typu rootkit i ukrytych elementów, skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika i automatyczne skanowanie plików pakietu Microsoft Office. Można skonfigurować następujące opcje:

Opcje w obszarze Skanowania komputera

Opcje

Opis

Porada

Inteligentne definicje

Program Norton 360 oferuje opcję Inteligentne definicje w celu umożliwienia wyboru między podstawowym zestawem definicji wirusów i pełnym zestawem definicji wirusów dla sesji usługi LiveUpdate.

Gdy opcja Inteligentne definicje jest włączona, program Norton 360 włącza podstawowy zestaw definicji wirusów, zawierający najważniejsze definicje wirusów wymagane dla najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa według firmy Symantec. Włączenie opcji Inteligentne definicje skraca czas pobierania, czas instalacji oraz czas uruchamiania systemu. Oszczędza również około 20-30 MB miejsca na dysku. Dzięki temu zestaw podstawowy zapewnia szybsze działanie komputera.

Gdy opcja Inteligentne definicje jest wyłączona, program Norton 360 włącza pełny zestaw definicji wirusów, zawierający wszystkie definicje wirusów wszystkich zagrożeń znanych firmie Symantec.

Gdy funkcja ta jest włączona, komputer ma skuteczną ochronę przed aktywnymi zagrożeniami przy lepszej wydajności.

Skanowanie plików skompresowanych

Powoduje skanowanie i naprawianie plików znajdujących się wewnątrz plików skompresowanych

Opcja Skanowanie plików skompresowanych jest domyślnie włączona. W tym przypadku program Norton 360 skanuje i wykrywa wirusy oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa w plikach zawartych w plikach skompresowanych. Gdy program Norton 360 przeprowadza takie skanowanie, wyodrębnia plik, a następnie sprawdza, czy w pliku znajdują się zagrożenia.

Inne opcje w tej sekcji można skonfigurować dopiero po włączeniu opcji Skanowanie plików skompresowanych. Ustawienia te obejmują opcje:

 • Skanowanie z inteligentnym pomijaniem

  Program Norton 360 wyodrębnia i skanuje maksymalnie 2 GB danych z pliku skompresowanego. Opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem zapobiega utknięciu skanowania na jednym pliku skompresowanym zawierającym dużą ilość danych. Dzięki temu program Norton 360 szybciej skanuje komputer.

  Domyślnie opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona.

  Gdy opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona, program Norton 360 nie skanuje znajdujących się na dysku niektórych popularnych typów plików nie będących kontenerami. Program Norton 360 pomija typowe dostępne pliki nie będące komputerami, takie jak .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf oraz .wav.

  Jeśli plik kontenera ma format inny niż pliku kontenera, program Norton 360 przetwarza go jak pliki nie będące kontenerami i pomija skanowanie pliku. Program Norton 360 skanuje jednak wszystkie pliki otrzymane za pomocą poczty elektronicznej, nawet jeśli opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona.

  Gdy opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest wyłączona, program Norton 360 skanuje pliki wszystkich typów, bez względu na ich rozszerzenia.

 • Usuń zainfekowane pliki skompresowane

  Opcję tę można włączyć, aby program Norton 360 automatycznie usuwał zainfekowane pliki skompresowane z komputera. Program Norton 360 zapewnia jednak największą kontrolę nad zagrożeniami niskiego stopnia i elementami wymagającymi uwagi użytkownika.

Użytkownik otrzymuje w dużych ilościach zainfekowane pliki skompresowane w wiadomościach e-mail lub pobrane z Internetu.. Tę funkcję należy zachować włączoną, aby program Norton 360 sprawdzał zainfekowane pliki skompresowane.

Automatycznie skanując wszystkie pliki skompresowane, program Norton 360 utrzymuje wyższy poziom zabezpieczeń.

Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office

Powoduje skanowanie plików pakietu Microsoft Office przy ich otwieraniu.

Opcja Automatyczne skanowanie pakietu Microsoft Office jest domyślnie wyłączona. Aby automatycznie skanować pliki pakietu Microsoft Office, należy włączyć tę opcję.

Po zmianie tej opcji należy zamknąć wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office, aby umożliwić zastosowanie zmian.

Ta funkcja powinna być zawsze włączona, aby program Norton 360 mógł skanować wszystkie dokumenty pakietu Microsoft Office otrzymane w wiadomościach e-mail lub pobrane z Internetu. Automatycznie skanując wszystkie pliki pakietu Microsoft Office, program Norton 360 utrzymuje wyższy poziom zabezpieczeń.

Skanowanie narzędzi typu rootkit i ukrytych elementów

Powoduje skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit i innych zagrożeń bezpieczeństwa ukrytych na komputerze

Ta funkcja powinna być zawsze włączona, aby uniemożliwiać wszelkim ukrytym programom wpływanie na system operacyjny komputera.

Skanowanie dysków sieciowych

Powoduje skanowanie dysków sieciowych podłączonych do komputera użytkownika. Program Norton 360 przeprowadza skanowanie dysków sieciowych podczas pełnego skanowania systemu i skanowania niestandardowego. Domyślnie opcja Skanowanie dysków sieciowych jest włączona. W razie wyłączenia tej opcji program Norton 360 nie będzie skanować dysków sieciowych.

Funkcję tę należy pozostawić zawsze włączoną, aby zezwolić produktowi Norton 360 na skanowanie wszystkich dysków sieciowych.

Ochrona heurystyczna

Umożliwia skanowanie komputera w celu ochrony przed nieznanymi zagrożeniami bezpieczeństwa

Program Norton 360 stosuje heurystyczną technologię sprawdzania podejrzanych cech pliku w celu zaklasyfikowania pliku jako zainfekowanego. Cechy pliku są porównywane z cechami znanego zainfekowanego pliku. Jeśli cechy pliku są wystarczająco podejrzane, program Norton 360 identyfikuje plik jako zainfekowany zagrożeniem.

Dostępne są następujące opcje:

 • Agresywny

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 do przeprowadzenia dokładnego wykrywania heurystycznego plików na komputerze. Ustawienie to jest bardzo czułe i może powodować fałszywe alarmy. Jest zalecane w przypadku użytkowników zaawansowanych, których komputery są stale połączone z Internetem.

 • Automatycznie

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 do automatycznego wykrywania i usuwania plików zidentyfikowanych jako zainfekowane. Jest to ustawienie zalecane.

 • Wyłączona

  Wyłącza funkcję Ochrona heurystyczna.

Funkcja to powinna być włączona, aby program Norton 360 mógł aktywnie wykrywać nowe i nieznane wirusy, analizując strukturę, sposób działania i inne cechy pliku wykonywalnego.

Skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika

Powoduje skanowanie w poszukiwaniu małych plików, które programy mogą umieszczać na komputerze w celu śledzenia działań użytkownika

Pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika mogą przesyłać zebrane dane do osób trzecich. Można określić, w jaki sposób program Norton 360 ma reagować na pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Usuń

  Powoduje automatyczne usuwanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

  Program Norton 360 nie poddaje kwarantannie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika. W razie wybrania opcji usunięcia plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika nie można będzie przywrócić ich z kwarantanny.

 • Ignoruj

  Powoduje automatyczne ignorowanie wykrytych plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

 • Zapytaj

  Zapewnia użytkownikowi największą kontrolę, powodując wyświetlanie powiadomień o wykryciu śledzących plików cookie.

  Można wybrać opcję usuwania lub ignorowania plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

Skanowania podczas bezczynności

Powoduje skanowanie komputera w czasie, gdy komputer nie jest używany

Podczas bezczynności komputera program Norton 360 uruchamia skanowanie w zależności od historii skanowania komputera. Po ukończeniu skanowania użytkownik może wyświetlić zestawienie wyników skanowania i podjąć odpowiednie działanie, gdy znowu zacznie używać komputera.

Program Norton 360 uruchamia skanowania co tydzień, co miesiąc lub co kwartał, w zależności od opcji wybranej przez użytkownika z listy rozwijanej.

Ta funkcja powinna być włączona, aby program Norton 360 mógł skanować komputer i wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa w czasie, gdy komputer nie jest używany. Skanując komputer podczas bezczynności, program Norton 360 utrzymuje wyższy poziom wydajności komputera.

Liczba wątków skanowania ręcznego

Umożliwia wybranie liczby wątków używanych przez program Norton 360 w przypadku skanowania ręcznego

Wątki są to podzestawy procesu współużytkujące zasoby procesu, ale wykonywane niezależnie od siebie. Wątki ułatwiają równoległe wykonywanie programu, umożliwiające programowi szybsze działanie w środowisku wieloprocesorowym.

Program Norton 360 obsługuje wielowątkowe skanowanie komputera. Używa liczby wątków wybranej przez użytkownika z listy rozwijanej skanowania. Jeśli na przykład użytkownik wybierze opcję 8 z listy rozwijanej, program Norton 360 użyje ośmiu wątków w celu przetworzenia skanowania ręcznego. W przypadku wybrania opcji Automatycznie program Norton 360 użyje liczby wątków odpowiedniej do liczby fizycznych rdzeni procesora. Program Norton 360 używa dwukrotności liczby fizycznych rdzeni procesorów. Jeśli na przykład procesor ma dwa rdzenie i użytkownik wybierze opcję Automatycznie, program Norton 360 użyje czterech wątków w celu skanowania. Dzięki temu wątki są uruchamiane równolegle na każdym procesorze w celu przetworzenia skanowania. Domyślnie wybrana jest opcja Automatycznie.

Program Norton 360 nie obsługuje wielowątkowego skanowania szybkiego.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15462912_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2010