Inne produkty

Ustawienia trybu dyskretnego

W programie Norton 360 Online dostępne są następujące opcje ustawień trybu dyskretnego:

Tryb dyskretny

Możliwe jest ręczne włączenie tej opcji na określony czas.

Wykrywanie pełnego ekranu

Opcja ta jest włączana automatycznie, gdy program Norton 360 Online wykryje aplikację pełnoekranową i wyłączana, gdy użytkownik przestanie używać aplikacji pełnoekranowej.

Tryb cichy

Program Norton 360 Online automatycznie włącza tę opcję po wykryciu zadania nagrywania dysku lub zadania nagrywania telewizji w systemie Media Center. Program Norton 360 Online automatycznie włącza tryb cichy również wtedy, gdy użytkownik uruchomi program dodany do listy Programy trybu cichego. Program Norton 360 Online wyłącza tryb cichy po ukończeniu sesji nagrywania dysku lub sesji nagrywania programu telewizyjnego. Tryb cichy jest również wyłączany, gdy program Norton 360 Online przestaje wykrywać uruchomione wystąpienia programów z listy Programy trybu cichego.

Alerty i powiadomienia są pomijane, a większość operacji wykonywanych w tle zostaje tymczasowo wstrzymana przez program Norton 360 Online, w zależności od wybranej opcji trybu dyskretnego. Można użyć następujących opcji trybu dyskretnego:

Ustawienia

Funkcja

Opis

Porada

Tryb dyskretny

Opcja Tryb dyskretny umożliwia włączenie trybu dyskretnego na określony czas. Tryb dyskretny można włączyć na jedną godzinę, dwie godziny, trzy godziny, cztery godziny, sześć godzin lub jedną dobę.

Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 Online pomija wszystkie alerty i wstrzymuje operacje wykonywane w tle na czas określony przez użytkownika. Po upływie określonego czasu program Norton 360 Online wyłącza tryb dyskretny. Tryb dyskretny można także ręcznie wyłączyć w dowolnej chwili. Wstrzymane operacje są wznawiane po wyłączeniu trybu dyskretnego.

Opcję Tryb dyskretny należy włączyć przed wykonaniem każdego ważnego zadania na komputerze.

Wykrywanie pełnego ekranu

Po włączeniu opcji Wykrywanie pełnego ekranu program Norton 360 Online automatycznie wykrywa aplikacje uruchamiane przez użytkownika w trybie pełnoekranowym i włącza tryb dyskretny. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Program Norton 360 Online wykrywa także sesje urządzeń Media Center Extender jako aktywne aplikacje pełnoekranowe i włącza tryb dyskretny.

Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 Online pomija większość alertów i wstrzymuje operacje wykonywane w tle. Uruchamiane są tylko operacje chroniące komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Wstrzymane operacje są wznawiane po zakończeniu używania aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Funkcja Wykrywanie pełnego ekranu powinna być włączona, aby zapewnić pomijanie alertów i wstrzymywanie operacji wykonywanych w tle w czasie korzystania z z aplikacji w trybie pełnoekranowym. Zmniejszenie liczby operacji wykonywanych w tle zwiększa wydajność komputera. Zachowanie tej opcji włączonej zapewnia niezakłócone korzystanie z urządzeń Media Center Extender.

Nagrywanie dysków IMAPI 2.0

Po włączeniu opcji Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 program Norton 360 Online automatycznie wykrywa sesje nagrywania dysków na komputerze i włącza tryb cichy. Domyślnie opcja Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 jest włączona. Następnie program Norton 360 Online wyłącza operacje wykonywane w tle w celu zwiększenia wydajności sesji nagrywania dysków, ale nadal wyświetla alerty i powiadomienia. Po ukończeniu sesji nagrywania dysków program Norton 360 Online automatycznie wyłącza tryb cichy.

Program Norton 360 Online włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania dysku CD lub DVD przy użyciu aplikacji systemu Media Center. Tryb cichy jest wyłączany po ukończeniu sesji nagrywania dysków. Nie można wyłączyć trybu cichego podczas sesji nagrywania dysków, wyłączając opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 w oknie Ustawienia.

Program Norton 360 Online obsługuje włączanie trybu cichego w przypadku następujących aplikacji systemu Media Center do nagrywania dysków:

  • IMAPI 2.0

  • J. River Media Center (wersja 13.0.125 i nowsze)

Opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center należy włączyć przed rozpoczęciem nagrywania dysku. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie zasobów systemowych i większą wydajność podczas sesji nagrywania dysków.

Nagrywanie telewizji w systemie Media Center

Po włączeniu opcji Nagrywanie telewizji w systemie Media Center program Norton 360 Online automatycznie wykrywa sesje nagrywania telewizji na komputerze i włącza tryb cichy. Domyślnie opcja Nagrywanie telewizji w systemie Media Center jest włączona. Następnie program Norton 360 Online wstrzymuje operacje wykonywane w tle w celu zwiększenia wydajności sesji nagrywania, ale nadal wyświetla alerty i powiadomienia. Po ukończeniu sesji nagrywania program Norton 360 Online automatycznie wyłącza tryb cichy.

Program Norton 360 Online włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania programu telewizyjnego. Tryb cichy jest wyłączany po ukończeniu sesji nagrywania. Nie można wyłączyć trybu cichego podczas sesji nagrywania programów telewizyjnych, wyłączając opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center w oknie Ustawienia.

Program Norton 360 Online obsługuje włączanie trybu cichego w przypadku następujących aplikacji systemu Media Center:

  • Windows Media Center

    Aby program Windows Media Center włączał tryb cichy podczas sesji programu telewizyjnego, po zainstalowaniu programu Norton 360 Online należy ponownie uruchomić komputer.

  • J. River Media Center (wersja 13.0.125 i nowsze)

Opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center należy włączyć przed rozpoczęciem nagrywania programu telewizyjnego. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie zasobów systemowych i większą wydajność podczas sesji nagrywania.

Programy określone przez użytkownika

Lista Programy określone przez użytkownika zawiera wszystkie wybrane przez użytkownika programy, dla których program Norton 360 Online ma włączać tryb cichy. Użytkownik może ręcznie dodać programy do listy Programy określone przez użytkownika. Gdy program Norton 360 Online wykryje uruchomione wystąpienie programu dodanego do listy Programy określone przez użytkownika, automatycznie włączy tryb cichy. Tryb cichy zostanie wyłączony dopiero po zamknięciu wszystkich wystąpień programów z listy Programy określone przez użytkownika.

Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 Online wstrzymuje operacje wykonywane w tle, ale nie wyłącza alertów i powiadomień.

Użytkownik może także usuwać programy z listy Programy określone przez użytkownika.

Do listy Programy określone przez użytkownika należy dodać wszystkie programy silnie obciążające zasoby systemowe. Dodanie programów do listy Programy określone przez użytkownika ułatwia programowi Norton 360 Online wstrzymywanie operacji wykonywanych w tle w celu zwiększenia wydajności systemu na czas uruchomienia tych programów.

Tryb dyskretny - informacje

Ręczne włączanie lub wyłączanie trybu dyskretnego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15462179_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2011