Inne produkty

Zabezpieczenia produktu

Różne opcje w sekcji Zabezpieczenia produktu ułatwiają zabezpieczenie produktu marki Norton. Funkcja ta chroni produkt marki Norton przed nieautoryzowanym dostępem. Umożliwia również zabezpieczenie ustawień produktu hasłem.

Do wyboru są następujące opcje:

Nieadministracyjny dostęp do ustawień

Umożliwia dostęp do wszystkich opcji w oknie Ustawienia i ich konfigurowanie również z kont użytkowników innych niż administrator.

Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Aby włączyć tę opcję, należy zalogować się na komputerze jako administrator. Nie można uzyskać dostępu do okna Ustawienia, jeśli okno Ustawienia jest otwarte na innym koncie użytkownika na komputerze.

Ochrona integralności produktów marki Norton

Umożliwia ochronę produktu marki Norton przed atakiem lub modyfikacją wykonywanymi przez nieznane, podejrzane lub destrukcyjne aplikacje.

Ochrona ustawień hasłem

Umożliwia zabezpieczenie ustawień programu Norton 360 Online hasłem.

Funkcja ta chroni ustawienia produktu przed nieautoryzowanym dostępem. Hasło musi mieć długość od 8 do 256 znaków. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Podanie hasła jest wymagane przy każdej próbie wyświetlenia lub skonfigurowania ustawień produktu, lub włączenia albo wyłączenia funkcji systemu zabezpieczeń.

W przypadku zapomnienia hasła ustawień można zresetować hasło w oknie wyświetlanym po wybraniu odinstalowania programu Norton 360 Online. Nie trzeba odinstalować produktu, aby zresetować hasło. Opcji resetowania hasła ustawień w oknie preferencji dezinstalacji można użyć do zresetowania hasła. Opcja ta jest wyświetlana w oknie preferencji dezinstalacji tylko w przypadku, jeśli użytkownik ustawił hasło ustawień. Nowe hasło można ustawić po wpisaniu generowanych losowo znaków wyświetlanych w oknie dialogowym resetowania hasła.

Opcję ochrony ustawień hasłem można wyłączyć, gdy ochrona ustawień programu Norton 360 Online stanie się zbędna.

Monitorowanie stanu produktu

Umożliwia monitorowanie lub ignorowanie stanu funkcji Ochrona antywirusowa, Zapora, Ochrona tożsamości i Różne programu Norton 360 Online.

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia opcji powoduje odpowiednio monitorowanie lub ignorowanie stanu funkcji produktu.

Zabezpieczanie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła - informacje

Ochrona integralności produktów marki Norton - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15462176_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/03/2011