Inne produkty

Norton Community Watch

Program Norton Community Watch zbiera informacje na temat możliwych nowych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera i wysyła te dane do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu zidentyfikowania nowych zagrożeń i ich źródeł. Użytkownicy korzystający z funkcji Norton Community Watch pomagają firmie Symantec w udoskonalaniu metod przeciwdziałania zagrożeniom.

Gdy program Norton 360 Online wykryje zagrożenie bezpieczeństwa, używa funkcji Norton Community Watch do wysłania informacji o witrynie internetowej do firmy Symantec. Adresy URL wszystkich witryn odwiedzonych przed wykryciem zagrożenia są wysyłane do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec analizuje listę adresów URL w celu ustalenia witryn internetowych, które mogły spowodować infekcję. Wysyłki ułatwiają firmie Symantec analizowanie wykonywania, harmonogramów i wydajności zadań oraz ustawień produktu marki Norton na komputerze użytkownika. Do firmy Symantec nie są wysyłane żadne informacje umożliwiające identyfikację osobistą. Funkcje takie jak Norton Insight i Sieć Insight używają danych przeanalizowanych przez firmę Symantec.

Opcja Zbieranie szczegółowych danych błędów w obszarze Norton Community Watch umożliwia zezwolenie na wysyłanie niektórych szczegółowych danych lub zablokowanie ich wysyłania. Szczegółowe dane mogą się różnić w zależności od błędów i składników produktu marki Norton. Skonfigurowanie wysyłek umożliwiają opcje Zawsze, Nigdy i Zapytaj.

Program Norton Community Watch zbiera i wysyła następujące typy danych:

  • Zidentyfikowane destrukcyjne oprogramowanie, takie jak przenośne pliki wykonywalne i uruchomione procesy.

  • Adresy URL wszystkich witryn internetowych, które produkt uznaje za fałszywe.

  • Adresy URL wszystkich witryn odwiedzonych przez użytkownika przed wykryciem zagrożenia.

  • Aplikacje i procesy uruchamiane na komputerze regularnie i podczas wykrycia każdego zagrożenia bezpieczeństwa.

  • Próbki reakcji, które komputer wysyła do każdego możliwego zagrożenia bezpieczeństwa.

  • Ogólne informacje o systemie i atrybuty wydajności z komputera.

  • Ogólne informacje o komputerze, takie jak ustawienia bezczynności, wstrzymania i wygaszacza ekranu.

Aby zatrzymać wysyłanie próbek zagrożeń do firmy Symantec, można wyłączyć opcję Norton Community Watch.

Daty wysyłki i próbki wysłane do firmy Symantec można sprawdzić w oknie Historia zabezpieczeń.

Program Norton Community Watch - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15462173_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/03/2011