Dodawanie adresu e-mail

Okno dialogowe Dodawanie adresu e-mail umożliwia dodanie adresu e-mail do listy Wykluczenia książki adresowej. Należy upewnić się, że adres e-mail został wpisany prawidłowo.

Do wprowadzania szczegółów służą następujące pola tekstowe:

Imię i nazwisko

Umożliwia wpisanie nazwy adresu e-mail, ułatwiającej identyfikację adresu.

Adres (wymagany)

Umożliwia wprowadzenie adresu e-mail, który nie powinien zostać zaimportowany z książki adresowej obsługiwanego programu pocztowego.

Po dodaniu przez użytkownika adresu e-mail do listy Wykluczenia książki adresowej funkcja Norton AntiSpam nie importuje tego adresu automatycznie na listę dozwolonych ani listę blokowanych.

Ponadto, po dodaniu przez użytkownika adresu e-mail lub nazwy domeny do listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam nie importuje tego adresu automatycznie na listę dozwolonych.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15457381_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/04/2010