Inne produkty

Wykluczenia książki adresowej

Po dodaniu przez użytkownika adresu e-mail do listy Wykluczenia książki adresowej funkcja Norton AntiSpam nie importuje tego adresu na listę dozwolonych ani listę blokowanych. W przypadku usunięcia adresu e-mail z listy dozwolonych lub listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam automatycznie dodaje adres do listy Wykluczenia książki adresowej. W przypadku usunięcia adresu e-mail ręcznie dodanego do listy dozwolonych lub listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam nie dodaje jednak adresu do listy Wykluczenia książki adresowej.

Do listy Wykluczenia książki adresowej nie można dodać nazwy domeny. W przypadku usunięcia nazwy domeny z listy dozwolonych lub listy blokowanych funkcja Norton AntiSpam nie dodaje tej nazwy domeny do listy Wykluczenia książki adresowej.

Opcji Wykluczenia książki adresowej należy użyć przed zaimportowaniem książki adresowej. Do listy wykluczeń należy dodać wszystkie adresy e-mail, które nie powinny zostać zaimportowane do okna dialogowego Lista dozwolonych z książki adresowej obsługiwanego programu pocztowego.

W oknie Wykluczenia książki adresowej dostępne są następujące opcje:

Dodaj

Umożliwia wpisanie adresu e-mail, którego funkcja Norton AntiSpam ma nie importować z książki adresowej.

Można również dodać opisową nazwę, ułatwiającą identyfikację adresu e-mail.

Edytuj

Umożliwia zmianę adresu e-mail lub nazwy opisowej adresu e-mail dodanego do listy Wykluczenia książki adresowej.

Usuń

Umożliwia usunięcie adresu e-mail z listy Wykluczenia książki adresowej.

Jeśli adres zostanie usunięty z listy Wykluczenia książki adresowej, a następnie przeprowadzony zostanie import książki adresowej, adres zostanie dodany do listy dozwolonych lub listy blokowanych.

Norton AntiSpam - informacje

Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje

Ustawianie wykluczeń książki adresowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457380_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011