Inne produkty

Monitorowanie włączania pulpitu Active Desktop

Monitorowanie włączania pulpitu Active Desktop uniemożliwia destrukcyjnym programom używanie udokumentowanych interfejsów zaufanych aplikacji do transmitowania danych poza sieć bez generowania alertów zapory.

Destrukcyjne programy tworzą stronę HTML zawierającą elementy z łączami do zewnętrznych witryn internetowych. Programy te ustawiają utworzoną w ten sposób stronę HTML jako pulpit Active Desktop systemu Windows. Gdy usługa Active Desktop zostanie włączona, łączy się z adresem witryny internetowej zawartym w pliku HTML. Gdy monitorowanie włączania pulpitu Active Desktop jest włączone, każda próba włączenia pulpitu Active Desktop przez destrukcyjny program powoduje wygenerowanie alertu. Można wówczas zezwolić lub zablokować takie programy. Programy, którym zezwolono na włączenie pulpitu Active Desktop są automatycznie wyświetlane na liście w oknie dialogowym Monitorowanie włączania pulpitu Active Desktop.

Aby sprawdzić szczegóły programu, należy kliknąć jego wpis.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

„Ustawienia zaawansowane - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457367_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009