Inne produkty

Monitorowanie bezpośredniego dostępu do sieci

Niektóre destrukcyjne programy omijają ruch sieciowy, przenikając do warstwy TCP/IP systemu Windows w celu wysyłania i odbierania danych bez generowania alertów zapory. Funkcja Monitorowanie bezpośredniego dostępu do sieci uniemożliwia takim programom wykonywanie tego typu operacji.

Destrukcyjne programy tworzą dodatkową warstwę sieci i w ten sposób pomijają standardowe kanały komunikacyjne, monitorowane przez zaporę. Programy te przenikają do warstwy TCP/IP systemu Windows w celu wysyłania i odbierania danych. Gdy monitorowanie bezpośredniego dostępu do sieci jest włączone, każda próba ataku destrukcyjnego programu na proces filtrowania danych przez zaporę powoduje wygenerowanie alertu. Można wówczas zezwolić lub zablokować takie programy. Programy, którym zezwolono na bezpośredni dostęp do sieci są automatycznie wyświetlane na liście w oknie dialogowym Monitorowanie bezpośredniego dostępu do sieci.

Aby sprawdzić szczegóły programu, należy kliknąć jego wpis.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Inteligentna zapora - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457337_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011