Inne produkty

Monitorowanie wykonania wiersza polecenia

Monitorowanie wykonania wiersza polecenia zapewnia, że destrukcyjne programy nie mogą uruchamiać zaufanych aplikacji w trybie ukrytym za pomocą parametrów wiersza polecenia bez spowodowania wyświetlenia alertów zapory.

Destrukcyjne programy powodują, że zaufany program uzyskuje dostępu do Internetu, modyfikując jego parametry wiersza polecenia. Programy te mogą nawet uruchomić proces przy użyciu procesu powłoki systemu Windows lub mechanizmu harmonogramu zadań. Gdy monitorowanie wykonania wiersza polecenia jest aktywne, każda próba uruchomienia jakiejkolwiek zaufanej aplikacji przez podejrzany program przy użyciu parametrów wiersza polecenia powoduje wygenerowanie alertu. Można wówczas zezwolić na uruchomienie programu lub zablokować je. Programy, na których uruchamianie zezwala użytkownik, są automatycznie wyświetlane na liście w oknie dialogowym Monitorowanie wykonania wiersza polecenia. Aby sprawdzić szczegóły programu, należy kliknąć jego wpis.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Reguły programów - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457335_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011