Inne produkty

Automatyczna kontrola programów

Ta funkcja automatycznie konfiguruje ustawienia dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy. Gdy program podejmuje po raz pierwszy próbę dostępu do Internetu, funkcja Automatyczna kontrola programów tworzy odpowiednie reguły.

Funkcja Automatyczna kontrola programów konfiguruje dostęp do sieci tylko dla tych wersji programów, które firma Symantec uznaje za bezpieczne. Program Norton 360 Online blokuje każdy zainfekowany program, który próbuje uzyskać dostęp do Internetu, bez względu na to, czy funkcja Automatyczna kontrola programów jest włączona czy wyłączona. W takim przypadku program Norton 360 Online powiadamia następnie użytkownika, że aplikacja została zablokowana.

Opcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów jest dostępna tylko wówczas, gdy włączona jest funkcja Automatyczna kontrola programów. Program Norton 360 Online oferuje tę opcję w celu kontrolowania ruchu sieciowego używającego protokołu Teredo do komunikacji z komputerem użytkownika.

W celu określenia ustawień dostępu do Internetu dla programów funkcję automatycznej kontroli programów można wyłączyć. Po pierwszej próbie uzyskania przez program dostępu do Internetu zostanie wyświetlony alert z monitem o skonfigurowanie ustawień dostępu. Aby nie otrzymywać żadnych takich alertów, można włączyć funkcję Automatyczna kontrola programów.

Po wyłączeniu funkcji Automatyczna kontrola programów wyświetlane jest ostrzeżenie. Firma Symantec zaleca pozostawienie funkcji Automatyczna kontrola programów włączonej. Po jej wyłączeniu możliwe jest podejmowanie błędnych decyzji, umożliwiających dostęp destrukcyjnym program lub zablokowanie najważniejszych programów i funkcji internetowych.

Po wyłączeniu automatycznej kontroli programów można włączyć zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Po włączeniu zaawansowanego monitorowania zdarzeń wyświetlane są liczne alerty zapory.

Aby nie otrzymywać alertów zapory, można włączyć funkcję Automatyczna kontrola programów.

Inteligentna zapora - informacje

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457333_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2011