Inne produkty

Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek

Opcja Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek umożliwia skonfigurowanie udostępniania plików i drukarek na wszystkich komputerach w sieci użytkownika.

W systemie Windows XP możliwe ustawienia tej opcji to Wł., Zapytaj lub Wył. Gdy opcja ma ustawienie Zapytaj, program Norton 360 Online wyświetla monit za każdym razem, gdy komputer łączy się z nową siecią. Monit jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy komputer spełnia następujące kryteria:

  • Komputer musi mieć co najmniej jeden zasób udostępniony lub mieć system operacyjny Windows Media Center

  • Komputer musi używać adresu IP z zakresu adresów prywatnych

  • Komputer musi być podłączony do bezpiecznego łącza bezprzewodowego lub przewodowego

W zależności od odpowiedzi użytkownika, program Norton 360 Online klasyfikuje sieć jako Udostępnioną lub Chronioną. Zasoby, takie jak pliki i drukarki, można udostępniać innym komputerom w sieci tylko w przypadku ustawienia poziomu zaufania Udostępniona.

W systemie Windows 7 i Vista można ustawić opcję Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek w stan Wł. lub Wył. Domyślnie opcja jest włączona.

Gdy funkcja Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek jest włączona, program Norton 360 Online zezwala na udostępnianie plików i drukarek skonfigurowane za pomocą usługi Microsoft Networking. Niemniej jednak, operacja ta wymaga, aby komputer w sieci użytkownika uzyskał dostęp do tych usług na komputerze użytkownika przed zainstalowaniem bieżącej wersji programu Norton 360 Online. Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek automatycznie wykrywa, czy usługa udostępniania plików i drukarek systemu Windows została włączona, przed lub po instalacji programu Norton 360 Online. Jeśli sieć jest chroniona w chwili instalacji programu Norton 360 Online, ale użytkownik udostępnia folder, zaufanie do sieci jest automatycznie ustawiane jako Udostępniona.

Niektóre funkcje systemu Windows 7, takie jak Home Media Experience, działają jedynie wówczas, gdy poziom zaufania sieci, do której jest podłączony komputer, jest ustawiony na poziom Udostępniona lub Pełne zaufanie. Gdy automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek jest włączona, ustawia poziom zaufania sieci Udostępniona jedynie po spełnieniu kryteriów zabezpieczeń udostępniania.

Przed włączeniem usługi udostępniania plików i drukarek w sieci należy się upewnić, że każdy z udostępnianych zasobów jest chroniony hasłem.

Inteligentna zapora - informacje

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457119_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/04/2011